Măsura s-a impus ca urmare a faptului că la licitațiile publice organizate anterior nu s-au prezentat ofertanți

Pe 13 februarie, în cadrul ședinței lunare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), pe lângă aprobarea bugetului local al județului (despre care v-am relatat pe larg în ediția anterioară a Jurnalului de Ilfov), consilierii au adoptat și alte proiecte importante – unul dintre acestea vizând, spre exemplu, modificarea HCJI 137/2017 ”privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică”. S-a decis ca achiziționarea noului sediu al Consiliului să se facă prin negociere directă, prețul de cumpărare negociat neputând depăși prețul prevăzut de studiul de piață întocmit pentru susținerea acestui demers.

Articol apărut în nr. 391 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

După cum se știe, CJI caută de ceva vreme un sediu nou în care instituția să-și desfășoare activitatea. Actualul sediu, situat în București, pe str. Gh. Manu 18, sector 1, are clădirea principală construită în perioada interbelică, deteriorată de toate seismele produse de-a lungul timpului, nepotrivită din punct de vedere al siguranței, dar și ca mărime a spațiului –
pentru cele 200 de persoane care lucrează în incintă. De aceea, s-a stabilit inițial, ca, până la refacerea sediului actual, să se închirieze un spațiu nou, demers eșuat însă. S-a decis apoi achiziționarea prin licitație publică a unui nou imobil. Nici acest demers nu a avut succes, la licitație neprezentându-se ofertanți care să satisfacă toate caracteristicile tehnice
și funcționale ale imobilului pe care autoritatea județeană îl caută. S-au modificat caracteristicile și, nici așa, din păcate, nu au apărut ofertanții potriviți. Prin urmare, s-a decis realizarea achiziției prin excepție de la prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, adică prin negociere directă cu vânzătorul. Caietul de sarcini și toate cerințele pentru noul sediu al CJI sunt postate pe site-ul instituției, la capitolul Transparență decizională/Proiecte supuse dezbaterii publice.

Actualul sediu al CJI

Hotărâri mai vechi, modificate și aduse în actualitate

HCJI 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele drumuri județene din Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita jud. Giurgiu – Buciumeni/Buftea” a fost modificată. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției se referă acum la ”Reabilitare și modernizare rețele drumuri județene din Ilfov, DJ 602 (Domnești – Ciorogârla) și limită jud. Giurgiu – Buciumeni/Buftea. Iar devizul general actualizat indică o valoare totală a lucrării de 32.330.320 fără TVA, respectiv 38.473.080 lei cu TVA, o durată de realizare de 12 luni pentru o lungime a drumului de circa 10 km.

O altă HCJI modificată este 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul ”Consolidare, reabilitare și reparații capital la Spitalul ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca”. Potrivit indicatorilor tehnico-economici valoarea totală a investiției este de 25.836.039 lei fără TVA, respectiv 30.744.886 lei cu TVA, iar durata de execuție a lucrării este de 24 de luni. De asemenea, a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca”. Astfel, de la bugetul local al județului se alocă partea de
cofinanțare, de 4.884.683 lei (TVA inclus), pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin PNDL – cum sunt cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic etc.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km.0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)” și proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 114/2017 privind aprobarea
asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)” au fost, de asemenea, adoptate pe 13 februarie. O investiție de 84.112.040 lei (cu TVA), cofinanțarea din partea CJI fiind de 45.736.836 lei (TVA inclus), bani alocați de la bugetul local al județului.

Inventarul bunurilor imobile și alte proiecte

Au mai fost adoptate de consilierii județeni rezultatul inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului, aflat în administrarea CJI, identificat prin CF 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF 119037, 119038 și 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari, dar și proiectul de hotărâre pentru înlocuirea Iuliei Veronica Constantin – consilier, membru titular în Comisia pentru protecția copilului Ilfov, nominalizată ca reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov cu Mariana Colgiu – inspector superior. De asemenea, și inspectorul social Alina Mihaela Andrieș, membru supleant în Comisia pentru protecția copilului Ilfov a
fost înlocuită de Florin Dem Wacykiewisz – inspector superior, desemnat de către AJPIS Ilfov. În cazul Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, consilierii județeni au aprobat înlocuirea lui Flaviu Dorel Chișcop – fost șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov, membru al ATOP până la data înlocuirii, cu
Orlando Cătălin Șchiopu – actual șef al ISU București – Ilfov. Menționăm că, la 1 decembrie 2017, Flaviu Dorel Chișcop a preluat conducerea ISU ”Anghel Saligny”, Vrancea.

Demisie la Cultură

Consilierii județeni au constatat, de asemenea, încetarea numirii temporare a managerului Iliuță Mihalea la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, ca urmare a depunerii demisiei de către acesta, începând cu data
de 19 ianuarie 2018. Mihalea exercita, temporar, funcția de director al Centrului, până la ocuparea postului prin concurs.

Plan strategic

Cel din urmă, dar nu mai puțin important, proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a vizat aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al ATOP Ilfov. Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative la nivelul unității admnistrativ-teritoriale, se întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali.