Fermierii își vor putea încasa integral subvențiile care li se cuvin și nu vor fi sancționați de APIA chiar dacă au culturile agricole distruse de secetă sau le-a murit un animal din fermă, pe care l-au trecut deja în cererea unică de plată, dacă vor depune la Agenția de Plăți formularul „Înștiințarea cu privire la forța majoră”, potrivit OMADR 155/19 februarie 2018.

Care sunt cazurile de forță majoră și în ce termen trebuie să anunțe APIA un fermier care se confruntă cu așa ceva? Situațiile considerate de Agenția de Plăți cazuri de forță majoră, conform art 2 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 1306/2013, sunt:

● decesul beneficiarului;

● incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

● o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă (fenomene asimilate catastrofelor naturale grave, fenomene meteorologice (de exemplu secetă, îngheț, incendiu)

● distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

● o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

● exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia.

Înștiințarea trebuie depusă în termen de 15 zile

În aceste situații, fermierii care din aceste cauze nu au respectat condițiile de eligibilitate trebuie să compleze și să depună la APIA  „Înștiințarea cu privire la forța majoră”, în termen de 15 zile lucrătoare.

După caz, documentele doveditoare ale cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale sunt:

● certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;

● certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;

● procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional prezintă la APIA doar Înştiinţarea. Numai în baza actelor menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.

FOARTE IMPORTANT! Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a modificărilor, a documentelor aferente ANT/Sprijin cuplat în cazurile de forţă majoră, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele doveditoare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.391