Unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice vor asigura anul acesta un număr maxim de 56.394 locuri pentru tratament balnear, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în Legea 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 sunt prevăzute sume cu această destinație, în valoare de 319.000.000 lei, la capitolul „Asigurări și asistență socială“, titlul Asistență socială-Ajutoare sociale în natură.

Din această sumă, vor fi asigurate maximum 56.394 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 18 serii în unitățile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, iar diferența de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziție.

„Numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale și legi cu caracter reparatoriu, precum și categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, se stabilește prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament. (…) Pentru anul 2017 nu se acordă bilete de odihnă“, se mai menționează în nota de fundamentare.