APIA informează că, prin OMADR nr. 495/01.10.2019,
a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.

Beneficiarii schemei pot fi:

Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
Asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b), conform prevederilor OMADR 1002/2016, modificat și completat prin Ordinul MADR nr. 1464/2018.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar), și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și tranzacționale suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Tipuri de angajamente compensate
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

 Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște;
 Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri care poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele:

 38 € pe an și pe hectar pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1;
 137 € pe an și pe hectar pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.
 Pentru suprafețe cuprinse între 100 ha și 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acordă 100% din valoarea plății compensatorii.

Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează:
 pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha și 1.000 ha se va acorda 85% din valoarea plății compensatorii;
 pentru suprafața cuprinsă între 1.000,01 ha și 5.000 ha se va acorda 65% din valoarea plății compensatorii;

 pentru suprafața mai mare de 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii compensatorii.

Degresivitatea se aplică suprafețelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.
Pentru mai multe detalii, Ghidul solicitantului poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul: http:// www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-S_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf.
Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2020).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.471