Anul trecut, valoarea amenzilor contravenționale a fost de aproape 8,5 miliarde de lei vechi. Depozitul Vidra EcoSud a primit cea mai mare sancțiune, respectiv 100.000 de lei.

 Comisariatul Județean Ilfov al Gărzii Naționale de Mediu (GNM) a ales ca prezentarea Raportului de activitate pentru anul trecut și primele cinci luni din 2016 să aibă loc (pe 28 iunie a.c.) la sediul Fabricii de Bere Tuborg, din Pantelimon.

 

Comisar șef Emil Florin Grigore și colega sa, Brândușa Orășanu, au vorbit membrilor Colegiului prefectural, prefectului și subprefectului județului Ilfov, Adrian Petcu și Cătălin Pantazi, prefectului Capitalei, Paul Petrovan, dar și invitatului special, CEO-ul URBB (United Romanian Breweries Bereprod), Shachar Shaine – despre rezultatele controalelor efectuate la unitățile industriale, economice și sociale ale căror activități au impact asupra factorilor de mediu și care se supun procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, conform normelor legale în vigoare.

 

Controale și sanțiuni aplicate

 

Astfel, verificarea respectării legislației specifice de către agenții economici și persoanele fizice, la nivelul județului Ilfov, a fost materializată prin acțiuni de inspecție și control (1.109, în 2015, când 526 de unități industriale, economice și sociale au fost verificate) și 478 (în perioada ianuarie – mai 2016, adică 218 de unități industriale, economice și sociale verificate) efectuate de cei 14 comisari angajați ai Comisariatului Județean Ilfov al GNM. A fost vorba de inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare, în urma autosesizării GNM, pentru rezolvarea unor reclamații, pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului, pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare, pentru identificarea de obiective noi, pentru verificarea realizării măsurilor impuse, efectuate cu alte autorități. Principalele neconformităţi constatate au fost legate de, spre exemplu – lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu, nereguli privind regimul deșeurilor, precum și regimul transportului deșeurilor pe teritoriul României sau nereguli privind introducerea pe piață a bunurilor ambalate și a echipamentelor electrice și electronice. Prin urmare, s-au aplicat: în 2015 – 36 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 839.500 lei și 6 avertismente și s-a decis în două cazuri suspendarea activității până la intrarea în legalitate; iar în 2016 – până acum s-au aplicat 15 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 383.500 lei și 5 avertismente. Se poate observa, așadar, că amenzile sunt foarte mari ca valoare și, spre exemplu, cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – Comisariatul Județean lfov a fost în valoare de 100.000 lei, dată unei societăți comerciale (depozitul EcoSud, de la Vidra) pentru nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu.

”Poate că suntem pe un loc pe la jumătate în ceea ce privesc sancțiunile aplicate, însă sigur suntem pe primul loc la sancțiuni aplicate CORECT! Și, spun aceasta pentru că, deși mare parte au fost contestate în instanță, noi am câștigat procesele. Amenzile au cuantumuri foarte mari și de aceea le dăm cu mare atenție, doar după o analiză foarte corectă a situației”, a explicat Emil Grigore, adăugând faptul că, inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, dar şi a măsurilor impuse cu ocazia verificărilor reclamaţiilor – respectiv măsurile impuse în situaţiile de poluări accidentale.

O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în 2015, respectiv primele 5 luni ale anului 2016 – a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel, din cele 659 (anul trecut), respectiv 383 (primele 5 luni din 2016) reclamaţii verificate, majoritatea au vizat preponderent depozitări necontrolate de deșeuri, deversări de ape uzate menajere sau aspecte privind calitatea aerului, precum și controale legate de activitatea depozitelor de deșeuri de pe raza județului, respectiv depozitul ecologic Glina (Ecorec) și depozitul ecologic Vidra (EcoSud).