Sâmbătă, 22 iunie. Înzestrat cu numeroase daruri spirituale pe care le-a împărtășit bisericilor și credincioșilor, model de smerenie și de sfințenie pentru noi toți cei de astăzi, Sfântul Grigorie Dascălul a fost slăvit și cinstit solemn la Mănăstirea Căldărușani. Un sobor de preoți condus de părintele Lavrenție Gâță, starețul mănăstirii, a adus un pios omagiu ocrotitorului spiritual al lăcașului de cult. Credincioși din toate colțurile țării s-au închinat și au înălțat rugăciuni la Ceruri pentru fostul Mitropolit al Țării Românești și, totodată, unul dintre cei mai iubiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Fiind unul dintre lăcașele de cult apropiate sufletului nostru, ne-am alăturat și noi, echipa Jurnalul de Ilfov, celor care s-au împărtășit cu bucuria cinstirii Sfântului Grigorie Dascălul, protectorul așezământului monahal de pe malul lacului Căldărușani. Am regăsit același sanctuar al credinței și culturii românești, o adevărată bijuterie spirituală care-ți oferă liniște și dorința de a fi în deplină comuniune cu Dumnezeu. La hramul istoric al lăcașului de cult, părintele stareț, Lavrenție Gâță, avea să ne întâmpine, ca de fiecare dată, cu dragostea-i părintească și multe surprize duhovnicești. Slujba, de o frumusețe rară, ne-a fost balsam pentru suflet, iar povețele duhovnicești ne-au făcut, cu adevărat, bogați spiritual. Cu o blândețe deosebită, părintele stareț ne-a îndemnat să ne întărim în credință și să ne adâncim în rugăciune. Și, bineînțeles, să fim mereu aproape de biserică, să continuăm să vizităm acest sfânt lăcaș care este un izvor nesecat de har și lumină, un refugiu spiritual unde putem găsi alinare și îndrumare, ori de câte ori avem nevoie.
”Cu inimile pline de evlavie și recunoștință, îl cinstim astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, ocrotitorul Mănăstirii Căldărușani. De-a lungul păstoririi sale, Sfântul Grigorie s-a arătat foarte cuvios, luminând neamul nostru cu multe cărți bisericești și fiind o lumină călăuzitoare de înțelepciune și sfințenie. El nu a fost iubitor de bani, ci a trăit în smerenie, dedicându-și viața slujirii lui Dumnezeu și ajutorării aproapelui. În această zi de prăznuire, ne rugăm ca păzitorul Mănăstirii Căldărușani să vă iubească, să vă dea sănătate și să vă binecuvânteze cu mulți ani de pace și bucurie. Exemplul vieții sale să ne inspire pe toți să trăim în lumină, cu credință și iubire, căutând să aducem rod bogat în viețile noastre și ale celor din jur. Să ne amintim mereu de cuvintele Sfântului Grigorie, care ne îndeamnă să fim darnici și milostivi, să prețuim învățătura creștină și să rămânem statornici în credință. Fie ca rugăciunile noastre, înălțate astăzi, cu sinceritate și umilință, să ajungă la Tronul Ceresc și să aducă mângâiere sufletelor noastre”, a spus părintele Lavrenție Gâță, starețul Mănăstirii Căldărușani.
Sfântul ocrotitor inspiră localnicii să prețuiască valorile creștine
Cu o profundă iubire de Dumnezeu și de cetățenii locului, primarul Ion Samoilă a fost, și de data aceasta, cu sufletul alături de comunitatea pe care o administrează. Edilul ne-a împărtășit  gândurile sale bune și sincere pentru preoții și credincioșii comunei Gruiu. ”Este un prilej de mare sărbătoare pentru comunitatea noastră, o zi în care simțim cu toții binecuvântarea divină și protecția Cerească. Sfântul Grigorie Dascălul, cunoscut pentru viața sa de smerenie și înțelepciune, ne inspiră pe toți să trăim în lumină și să prețuim valorile creștine. Viața și lucrarea sa ne arată calea spre o existență dedicată ajutorării aproapelui și slujirii lui Dumnezeu, fiind o lumină călăuzitoare de înțelepciune și sfințenie. În această zi de mare însemnătate, doresc să le  mulțumesc preoților care se implică în viața spirituală a comunității noastre, dar și credincioșilor care participă la slujbele din biserici și celor care aduc un plus de valoare și armonie comunității noastre. Numai împreună, prin credință și solidaritate, putem construi o localitate puternică și unită. Sper ca rugăciunile noastre, înălțate astăzi în cinstea Sfântului Grigorie Dascălul, să aducă pace, sănătate și binecuvântare asupra fiecărei familii din comuna noastră. Să ne amintim mereu de învățăturile sale și să le aplicăm în viețile noastre de zi cu zi, trăind cu smerenie și iubire față de aproapele nostru”, ne-a spus Ion Samoilă, primarul comunei Gruiu.
Tezaurul de la Mănăstirea Căldărușani 
Mănăstirea Căldărușani face parte din salba celor mai importante centre de cultură și duhovnicie din România. Ansamblul monahal este alcătuit din: biserica mare, zidită în centru, chiliile, așezate inițial pe trei laturi, zidul de Răsărit, turnul clopotniță, biserica din cimitir. Plus, muzeul care deține obiecte de o valoare inestimabilă. Numeroase icoane, argintărie, broderii din aur și argint, lucrări de o mare finețe, realizate cu un deosebit simț artistic, vase sfinte și veșminte arhierești sunt doar o mică parte dintre valorile impresionante găzduite aici. Tot în muzeul de la Căldărușani pot fi admirate și unele dintre cele mai bune opere de artă din istoria lumii, cum ar fi tablouri lucrate de Nicolae Grigorescu, Sava Henția, Evghenie Lazăr și Gheorghe Tătărescu. Mii de manuscrise și cărți bisericești scrise în limbile latină, greacă, italiană, franceză și română, care datează din secolul al XVII-lea și care se regăsesc frumos așezate pe rafturile deosebitei biblioteci, parte a centrului de cultură, dau mănăstirii o valoare istorică și spirituală de necontestat.  Cinstitele moaște ale Sf. Grigorie Dascălul sunt păstrate la Mănăstirea Căldărușani. Ele sunt așezate la loc de cinste, în racla pusă spre închinarea credincioșilor în sfânta biserică. Sf. Grigorie Dascălul s-a născut în anul 1765, în București, și a intrat în monahism la Mănăstirea Neamț, sub îndrumarea duhovnicească a Sf. Paisie Velicikovski. A slujit în Mănăstirea Căldărușani între anii 1794-1806. În anul 1823, pe 4 ianuarie, a fost hirotonit episcop. Tot atunci a primit cinstea de a fi Mitropolit al Țării Românești, în locul Mitropolitului Dionisie Lupu. A murit la 22 iunie 1834 și este înmormântat în partea de miazănoapte a bisericii celei mari a Mănăstirii Căldărușani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la 20 octombrie 2005, a decis să-i atribuie o zi specială în calendarul creștin ortodox, data de 22 iunie. Proclamarea oficială a canonizării sale a avut loc la 21 mai 2006, în Catedrala Patriarhală din Capitală.