Trebuie să recunosc că, în sufletul lor, ilfovenii au un locșor aparte. O comoară. Este comoara neuitării strămoșilor lor, care și-au dat viața pentru plaiurile strămoșești. Sute, chiar mii de ani, la rând. Un astfel de loc, cu oameni care‑și cinstesc străbunii, an de an, este Gruiu. Un loc cu oameni bălai, cu ochi senini și albaștri, ca înaltul cerului, de unde-i privesc înaintașii lor. Iar la ceas de Înălțare, acești oameni le aduc prinosul lor de recunoștință, pentru că au vegheat ca pe aceste plaiuri să rodească liniștea și pacea.

Așa a fost dubla sărbătoare de pe 21 mai, de la Gruiu. Ion Samoilă, primarul comunei, Neamțu’ așa cum îl știe și îi zice toată lumea, a purces în pelerinajul său anual, de Sf. Împărați Constantin și Elena. De 21 de ani, la această zi sfântă, primarul vizitează toate lăcașele de cult ale comunei, unde se roagă alături de gruienii săi, pentru pacea și bunăstarea comunei, blagoslovită de Dumnezeu cu plaiuri de basm. Și nu sunt puține bisericile acestea, de care primarul s-a îngrijit să rămână mândre și frumoase, așa cum le-a primit moștenire de la moșii și strămoșii lui.  Ele sunt răspândite pe câmpia ilfoveană care „găzduiește” așezarea, în sate cu nume românești frumoase cum ar fi Gruiu, Șanțu-Florești, Siliștea Snagovului sau Lipia, satul cu nume și miros de pâine caldă.

Alături de oamenii comunei

Și mult se bucură oamenii comunei când își văd întâistătătorul comunității că împărtășește cu ei bucuria aflării celor sfinte. Iar Ion Samoilă, întru amintirea celor duși către ceruri, împarte celor mai obidiți de soartă daruri din preaplinul său, pentru ca aceia să cinstească așa cum se cuvine această zi, de două ori sfântă, anul acesta. Iar la troița de la biserica din Gruiu, ridicată pe înălțimea care dă numele comunei, primarul a depus și o coroană de flori, din partea Primăriei și a Consiliului Local, întru pomenirea celor plecați la viață veșnică.

Venim aici cu flori și suflete curate

Odată împăcat cu cele sfinte, primarul Samoilă s-a îndreptat către monumentul ridicat în amintirea celor căzuți în luptele din Primul și cel de‑al Doilea Război Mondial, care străjuiește ­curtea pri­măriei din localitate. Aici, frumos îmbăcați în straie populare, un grup de elevi aștepta sosirea oficialităților comunei. Urma ceremonia de depunere a coroanelor de flori și de cinstire a celor ale căror nume sunt inscripționate pe frontispiciul monumentului. Și ceremonia a început cu slujba oficiată de părintele Mircea Ioniță. Apoi, ing. Nicolae Ciomag a dat citire unui mesaj din partea academicianului Vasile Stănescu, locuitor al comunei, în care a amintit semnificația aceste zile dar și a jertfelor înaintașilor. „Eroii neamului ne-au adunat și astăzi, ca în fiecare an… Venim aici cu flori, cu sufletele curate și cu gândurile îndreptate către eroi. Și căutăm cuvintele cele mai potrivite pentru a le mulțumi și pentru a-i cinsti…”, a spus Ioan Ciomag. Apoi, din partea Școlii gimnaziale nr. 1 din Gruiu, a luat cuvântul Cristian Istrate, elev în clasa a VIII-a acestei școli. „Astăzi îi omagiem pe cei care au purtat stindardul cauzei românilor, de la Viena până în depărtările siberiene… Putem spune că eroii se află cel mai aproape de sfințenie”, a spus, printre altele Cristian Istrate.

Corul de elevi ai școlii din Gruiu a intonat, apoi, Imnul de Stat al României, urmat de un program de cântece patriotice – „Nu uita că ești român”, „Jurământ la Putna”, „Treceți batalioane române Carpații”, „Hai să‑ntindem hora mare”.

Cei ce-și uită strămoșii sunt nevrednici

„Cei ce-și uită strămoșii nu sunt vrednici de acest neam. Aceia care și-au jertfit viețile pe câmpurile de bătaie au făcut-o pentru ca noi să trăim într-o țară liberă, unită și independentă. De aceea, datoria noastră este să-i cinstim cum se cuvine, să ne aducem aminte de faptul că ei nu și‑au precupețit viața, pentru ca urmașii lor să aibă parte de un trai mai bun, să aibă parte de stimă și respect din partea altor națiuni ale lumii. Vitejia lor, jertfa lor este neprețuită și se cuvine să ne închinăm lor ca la niște adevărați sfinți, iar memoria lor să o încrustăm, ca pe o piatră dintre cele mai prețioase, în istoria neamului”, ne-a spus, vădit emoționat, primarul Ion Samoilă, la finalul evenimentului.