GAL Cociovaliștea, activ în identificarea nevoilor și rezolvarea acestora, pentru cele 3 UAT-uri membre

Unul dintre cele patru grupuri de acțiune locală (GAL) constituite la nivelul județului Ilfov, respectiv GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest (format din 3 unități administrativ teritoriale (UAT) – Mogoșoaia, Corbeanca și Periș, plus Consiliul Județean Ilfov, cu o pondere de 15% în cadrul asocierii, și 21 de parteneri privați, respectiv 4 ONG-uri și 17 agenți economici privați, cu o pondere totală de 84% în cadrul parteneriatului) a obținut finanțare nerambursabilă pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, la nivelul teritoriului aferent celor trei UAT-uri, în valoare de 10.109,34 euro.

Potrivit calendarului de implementare a proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, parteneriat privat-public GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest, județul Ilfov”, până pe 8 aprilie a.c. se organizează la nivelul UAT-urilor partenere activități de informare și consultare publică.

La finele săptămânii trecute a fost rândul localității Mogoșoaia, după întâlnirile care au avut deja loc, în Periș și  Corbeanca.

Au participat edilii de la Mogoșoaia, Paul Precup, respectiv Periș, Anghel Albu, reprezentantul comunei Corbeanca, Mariana Nedelcu, reprezentantul Consiliului Județean Ilfov, Remus Trandafir, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Ilfov, Cristian Șlincu, reprezentantul asociației comunelor din Romania Marius Gubernat, reprezentanți ai societăților comerciale de pe teritoriul celor trei UAT-uri, ai ONG-urilor, consilieri locali sprijiniți de echipa de consultanți etc.

Numitorul comun al discursurilor a fost necesitatea implicării comunității în dezvoltarea locală, alături de autorități, aceste entități cunoscând cel mai bine nevoile subregiunii respective și putând găsi cele mai adecvate soluții problemelor locale. De aceea, strategia de dezvoltare locală (SDL) va contribui substanțial tocmai la rezolvarea problemelor identificate în urma acestor consultări publice, dar și la implementarea proiectelor de dezvoltare locală utilizând prosibilitatea de accesare a fondurilor comunitare prin programul LEADER.

”GAL Cociovaliștea acoperă o suprafață de circa 150 km pătrați și peste 22.000 de locuitori. Este foarte importantă elaborarea SDL, care va pune accent pe stimularea dezvoltării locale prin măsuri inovative, dar și prin implementarea măsurilor clasice de finanțare specifice PNDR 2014-2020. Proiectele care vor fi propuse și, apoi, acceptate la finanțare, vor corespunde nevoilor și priorităților de dezvoltare identificate la nivelul celor trei comunități, membre ale GAL Cociovaliștea”, a explicat  consultantul Alexandru Groșeanu.

La rândul lor, primarii Paul Precup și Anghel Albu au salutat înființarea parteneriatului privat -public Cociovaliștea și au vorbit despre faptul că, deși fiecare localitate în parte are o strategie de dezvoltare proprie, o SDL la nivelul subregiunii din Nord-Vestul județului Ilfov ar reprezenta o voce mai puternică, inițiative mai multe, fonduri nerambursabile – adică o dezvoltare economică și socială mai consistentă și unitară, gestionare echilibrată a resurselor și mediului natural.

Chestionar pentru analiză-diagnostic

Actorii locali de pe teritoriul cuprins în parteneriatul privat-public GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest au primit, la consultarea de la Mogoșoaia, câte un chestionar. Scopul acestuia a fost legat de obținerea informațiilor necesare elaborării analizei-diagnostic și a categoriilor de măsuri ce vor fi propuse pentru finanțare în cadrul SDL. Cei prezenți în sală au avut, astfel, ocazia, să răspundă mai multor întrebări legate de gradul de mulțumire față de anumite aspecte, precum – locurile de muncă din localitatea lor, locuințe, servicii medicale, servicii sociale, școli și grădinițe, pregătirea cadrelor didactice, magazine, activități culturale, starea drumurilor, curățenia din localitate, iluminatul public, spațiile verzi, spațiile de joacă pentru copii, transportul, facilități sportive, ordine și liniște publică, promovarea obiectivelor turistice etc. ”Care sunt aspectele socio-economice ce necesită intervenție prioritară?”, ”Enumerați trei idei de proiecte pe care le-ați dori realizate imediat”, ”Care sunt domeniile de interes comunitar care necesită intervenții?”, ”Ce oportunități credeți că ar trebui să ofere comunitatea privind evoluția dvs. profesională?” sau ”Care sunt principalele trei nemulțumiri ale dumneavoastră?” au fost alte teme comentate de respondenții chestionarului elaborat de GAL-ul Cociovaliștea.

 

Consultări viitoare

În perioada următoare, astfel de întâlniri consultative vor avea loc și în cazul celorlalte trei GAL-uri constituite la nivelul județului Ilfov.

Amintim că, la mijlocul anului trecut, consilierii județeni ilfoveni au aprobat încheierea acordurilor de parteneriat între județul Ilfov, prin CJI, cu unele UAT-uri din judeţ şi cu entităţi private, în vederea accesării Măsurii 19, Dezvoltarea Locală a LEADER. Concret, este vorba de 4 parteneriate încheiate între CJI și Vidra, Dărăști, 1 Decembrie, Copăceni și parteneri privați (SABAR Ilfov Sud), între Ilfov, reprezentat de CJI și Clinceni, Domnești, Ciorogârla și, de asemenea, entități private (GAL ILFOVĂȚ Ilfov Sud-Vest), între CJI și Tunari, Dascălu, Moara Vlăsiei, Gruiu, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos și entități private (GAL VLĂSIA Ilfov Nord-Est) și, GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest, despre care am scris mai sus, un parteneriat între CJI și Mogoșoaia, Corbeanca, Periș și parteneri privați.