Ca în fiecare an, în ziua de 29 iunie, îi sărbătorim pe cei mai aleși dintre Apostoli, Sfinții Petru și Pavel. Acest praznic vine după o perioadă de post și rugăciune, ca o încununare a nevoinței vieții creștinești.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 658, ediția print

Sfinții Apostoli Petru și Pavel erau firi aparte, cu multe calități, care-i fac să fie atât de deosebiți și care ne fac să ne punem întrebarea: Cum de Biserica s-a gândit să-i cinstească în aceeași zi de sărbătoare? În timp ce Sfântul Apostol Petru era pescar, om simplu și necărturar, celălalt, Sfântul Apostol Pavel era învățat, având ca dascăl pe vestitul Gamaliel. Sfântul Apostol Petru era o fire entuziastă, vulcanică, voluntară, gata oricând să-și dea viața pentru Hristos. Sfântul Apostol Pavel era o fire analitică, prelucrând și dezvoltând în epistolele sale învățătura Sfintelor Evanghelii. În sfârșit, Sfântul Apostol Petru a fost verhovnic al Apostolilor, căpetenia sau liderul lor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel nici măcar nu a avut privilegiul de a-L vedea vreodată pe Hristos în viața Sa pământească. Și totuși, el este numit ”Apostolul neamurilor”.

Ambii sfinți s-au ridicat prin pocăință

După un post scurt, joi, pe 29 iunie, preoții care slujesc în lăcașele de cult ortodoxe oficiază slujbe speciale de pomenire a Sfinților Petru și Pavel. Dis-de-dimineață, credincioșii vor merge la biserică, în casa Domnului, pentru rugăciune, vor asculta și vor lua parte cu bucurie și evlavie la cântările preoților. În toate bisericile ortodoxe, praznicul Sfinților Petru și Pavel va fi o sărbătoare a bucuriei și prieteniei. Să nu uităm că, oricât de deosebiți sunt ca firi, cei doi apostoli au și asemănări și calități comune. Și unul și celălalt au fost răpiți în lumina dumnezeiască, Sfântul Petru pe Muntele Taborului unde a pregustat și a văzut încă de pe pământ ce va să fie fericirea cea veșnică, iar Sfântul Pavel până la al treilea Cer, cunoscând astfel, încă de aici, taina celor viitoare. O altă asemănare între cei doi Apostoli este faptul că au cunoscut căderea. Amândoi au încercat îndepărtarea de Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru prin lepădarea de Mântuitorul Hristos, în pofida faptului că s-a arătat gata să moară oricând alături de Învățătorul său, iar Sfântul Apostol Pavel ca prigonitor sau persecutor al creștinilor. Însă, amândoi au avut puterea de a se ridica, prin pocăință și, mai ales, prin faptul că au primit cununa muceniciei la Roma, capitala Imperiului ce stăpânea în vremea aceea lumea. Astfel, Sfântul Petru a fost răstignit pe Cruce, cerând să nu fie răstignit precum Hristos, pentru că nu se socotea vrednic, ci cu capul în jos și cu picioarele în sus, privind spre Cer, unde dorea a se sălășlui. Apostolului Pavel însă, fiind cetățean roman și neîngăduind legile romane, i-a fost tăiat capul, sfârșind și unul și altul, tot în ”Cetatea eternă”.

Cheile Raiului sunt la Sfântul Apostol Petru

Sfântul Petru a fost fratele Apostolului Andrei, cel întâi chemat la aspostolie. El s-a născut în Bethsaida, un oraș mic, situat în apropierea Lacului Tiberiadei din Galileea și a fost pescar. Cu toate că el a fost cel care a fluctuat între credința în Hristos și deznădejde, între afirmare și negare, iubire și lepădare de Dumnezeu, Petru a fost evidențiat de Mântuitorul nostru pentru puterea cu care a afirmat că l-a descoperit pe Mesia. Sfântul Petru s-a numărat printre primii ucenici care au venit la Mormântul lui Hristos după ce femeile mironosițe au anunțat Învierea Sa. Tot el a fost cel care și-a exercitat rolul de conducător al apostolilor după ce Mântuitorul s-a înălțat la Ceruri. Despre Petru se știe că s-a numărat printre apostolii care au săvârșit primele minuni în numele lui Iisus Hristos. El l-a primit în biserică pe Cornelius, lucru interpretat ca un prim gest de deschidere a învățăturii creștine către popoare. În tradiția populară se spune că Sfântul Petru a fost atât de credincios, harnic și bun sfetnic încât, atunci când Dumnezeu l-a suit l-a Cer i-a încredințat porțile și cheile Raiului. Se crede că, fiind cel mai mare peste cămările Cerești, el împarte hrana animalelor din sălbăticei și fierbe grindina pentru a o mărunți și a fi mai puțin periculoasă în momentul în care o aruncă pe pământ.

Iar Apostolul Pavel este ”Apostolul neamurilor”

Sfântul Pavel, supranumit și ”Apostolul neamurilor” a venit pe lume într-o familie de evrei din Tarsul Ciliciei. La naștere a primit numele de Saul, a fost crescut și educat în tradiție fariseică, la Ierusalim. Crește văzând în credința creștină un dușman de moarte și devine la maturitate, persecutor al creștinilor. Viața lui se schimbă radical în momentul în care, mergând spre Damasc să-i aresteze pe creștinii de acolo și să-i judece, Mântuitorul i se arată învăluit de o lumină puternică, strălucitoare, atențio­nându-l că acei oameni pe care vrea să-i judece nu sunt simpli creștini, ci El însuși. Identificându-l pe Hristos, se alătură creștinilor și este botezat de Anania, episcopul Damascului sub numele de Pavel.

Martirizați împreună…

Deși nu a existat niciun grad de rudenie între Sfinții Petru și Pavel, noi creștinii îi sărbătorim pe amândoi în aceeași zi, pentru că au murit împreună. Cei doi au fost martirizați în timpul împăratului roman Nero.

… apar îmbrățișați în icoane  

Deseori, pe Sfinții Petru și Pavel îi vedem îmbrățișați în icoane. De ce? Ei bine, pentru că Sfântul Petru a fost cel mai vârstnic apostol, iar îmbrățișarea denotă un oarecare respect din partea celor mai mici. Iar Pavel, care a fost cel mai nou apostol s-a dovedit a fi cel mai aprins de râvnă pentru Hristos.

Să oferim daruri ziditoare ca Sfântul Petru

Ce ar trebui să învățăm noi de la fiecare dintre cei doi Apostoli? De la Sfântul Apostol Petru trebuie să urmăm râvna, voluntariatul său, entuziasmul său, faptul că întotdeauna era gata să se ofere, să-și dea viața pentru Hristos. Dar vom zice: ”Da, dar a căzut.” Și noi cădem. Dar să învățăm de la Apostolul Petru să ne ridicăm, așa cum el, ieșind după acea tăgăduire, ”a plâns cu amar”, până când Hristos l-a repus în dregătorie, de trei ori întrebându-l: ”Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” ”Da, Doamne, Tu știi că te iubesc”(Ioan 21,17), de trei ori răspunzând și punându-l să păstorească oile cele cuvântătoare, în pofida căderii și lepădării lui.

Și să învățăm să trăim cu dragoste de Dumnezeu, ca Sfântul Pavel  

De la Sfântul Apostol Pavel să învățăm dragostea lui pentru Hristos, deși nu l-a văzut direct pe Mântuitorul pe pământ, l-a văzut totuși în lumina dumnezeiască din călătoria sa spre Damasc. De asemenea, trebuie reținut spiritul acela misionar cu care el L-a slujit pe Hristos, pe care mai înainte Îl prigonise. Să învățăm de la Apostolul Pavel să-L propovăduim pe Hristos. Să învățăm de la Sfântul Apostol Pavel să-L predicăm pe Hristos cu viața noastră. Aceasta așteaptă lumea mai mult de la noi, pentru că ochii sunt mai credincioși decât urechile. Ceea ce a cucerit lumea, însă, a fost mai cu seamă, exemplul lor. A fost viața lor, încununată în cele din urmă cu cununa muceniciei. Cău­tându-i pe amândoi, împăratul Nero i-a osândit la moarte. Pe Petru, ca pe un străin, l-a dat spre răstignire, iar pe Pavel, ca pe un cetățean roman, pe care nu se cădea să-l omoare cu moarte necinstită, l-a osândit la tăierea capului cu sabia. Deși aceasta nu s-a întâmplat în același an, s-a întâmplat în aceeași zi, pe 29 iunie.

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros ”La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor care-și sărbătoresc onomastica astăzi, în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel!