Astfel, cu un buget alocat de către Ministerul Tineretului și Sporturilor, pe anul în curs, de 40.000 de lei pentru activitatea sportivă și de 30.000 de lei pentru activităţi de tineret, fără un sediu stabil și potrivit cu activitatea desfășurată (din aprilie 2011, Direcția a avut doar sedii temporare, cu o singură cameră pentru toți angajații – e adevărat – doar 9 în total), fără spații de depozitare a materialelor sportive, dar și fără spații pentru activitatea curentă și, mai nou, și fără un director promovat temporar pe postul de director executiv, cu preluarea obligațiilor și drepturilor ce decurg din această funcție (și nu prin delegare de atribuții cum este în prezent), Direcția a reușit să desfășoare acțiunile cuprinse în calendarul competițional.

Buni la sport!

Activitatea sportivă se structurează pe două programe – sportul de performanţă și sportul pentru toţi, iar pentru 2015, DJST Ilfov a avut prevăzute în calendar 25 de competiții sportive, din care 17 competiţii în cadrul sportului de performanță și 8 competiții în programul sportul pentru toţi.

”Iar faptul că activitatea sportivă este din ce în ce mai recunoscută în judeţul nostru o demonstrează si numărul sporit de CIS-uri (certificate de identitate sportivă) eliberate de direcţia noastră”, a explicat directorul Fînaru. Proiectelor de tineret proprii şi/sau în parteneriat, precum şi celor depuse de ONGT-uri la Concursul Local de Proiecte, le-a fost alocată suma de 35.000 lei.

Au fost depuse două proiecte de tineret, de către Asociaţia ”Se Poate”, din Chiajna şi de către un consorţiu din cinci ONG-uri de tineret ilfovene, reunite în platforma de acţiune ”Împreună pentru Ilfov”. Ambele proiecte de tineret au îndeplinit punctajul necesar, fiind finanţate din fonduri nerambursabile de la buget, cu 21.000 de lei. Ulterior, proiectul Asociaţiei ”Se poate” nu a mai fost implementat din motive obiective, suma aferentă fiind realocată proiectelor proprii şi/sau în parteneriat, bugetul acestora ajungând la suma de 19.150 lei. Acestea s-au derulat sau sunt în curs de derulare în perioada 10 mai – 10 decembrie 2015.

Obiective

Ca și până acum, și pentru viitor, DJST Ilfov se concentrează pe promovarea unei educaţii civice şi morale prin acţiuni sportive, dar şi de tineret, recunoaşterea şi promovarea valorilor, încurajarea voluntariatului și pe formarea individului prin sport și prin acțiuni educative, tematice, informa­re, acces la informare, dez­voltarea aptitudinilor sociale, muncă în echipă, solidaritate, toleranţă şi spirit fair-play.

Atenție la avize vs. autorizările ISU

Pentru partea a doua a discuțiilor din Colegiul Prefectural a fost invitat Mihai Mirel Guță, inspector șef ISU București-Ilfov.

În contextul recentei tragedii produse la un club din Capitală, unde zeci de tineri și-au pierdut viața și alte zeci se luptă prin spitale pentru supraviețuire, dar și a dezbaterilor aprinse generate post-eveniment, despre avize și autorizări din partea ISU, inspectorul a dorit să sublinieze membrilor Colegiului că este dispus să ofere toate lămuririle necesare în legătură cu ce prevede legea, pentru ca instituțiile să se pună la punct cu documentația, sau să-și adapteze spațiile în care își desfășoară activitatea, astfel încât posibile incendii să fie prevenite, iar incidente de genul celui produs în Clubul Colectiv să nu mai aibă loc niciodată!  Mihai Mirel Guță a precizat, de la începutul discursului său, că există diferențe mari între aviz și autorizație ISU, a făcut referire la o serie de acte normative care reglementează modul de eliberare a acestor documente și a vorbit despre dotarea cu stingătoare. Spre exemplu, referindu-se la acestea din urmă, șeful ISU București-Ilfov a recomandat deconcentratelor să-și verifice extinctoarele (există în acest sens agenți economici atestați), să aibă identificate în clădirile în care-și desfășoară activitatea, echipamentele de primă intervenție (hidranții, de exemplu) și, să acorde atenție sporită în cazul în care au survenit modificări ulterioare peste autorizația de construcție.

Prefectul județului, Adrian Petcu, a adăugat faptul că Prefectura a cerut Inspectoratului Școlar Județean Ilfov o centralizare a tuturor unităților de învățământ, anul construirii acestora și dacă au aviz sau autorizație ISU.