Spunând această rugăciune putem ajuta, la rândul nostru, ca Dumnezeu, cu iubirea-I nemărginită să odihnească sufletele celor pentru care ne rugăm și, totodată, aducem liniștea noastră interioară. Iată, ce rugăciune e bine să rostim în ziua “Moșilor de Vară” și în oricare altă zi, pentru cei adormiți!  

 

Pomenește, Doamne,

Pe cei ce întru nădejdea învierii

Și a vieții celei ce va să fie au adormit,

Părinți și frați ai noștri,

Și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit,

Și iartă-le lor toate greșelile,

Pe care cu cuvântul,

Sau cu lucrul,

Sau cu gândul le-au săvârșit,

Și-i așează pe ei, Doamne,

În locuri luminoase,

În locuri cu verdeață,

În locuri de odihnă,

De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea

Și unde cercetarea feței Tale

Veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta

Și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice

Și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.
Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (rostește numele de botez al morților),

Hristoase, Dumnezeul nostru

Și Ție slavă înălțăm,

Împreună și Celui fără de început al Tău Părinte

Și Preasfântului și Bunului,

Și de viață făcătorului Tău Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin!

Cu sfinții odihnește Hristoase,

Sufletele adormiților robilor Tăi,

Unde nu este durere,

Nici întristare,

Nici suspin,

Ci viață fără de sfârșit,

Amin!