„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa”, spunea marele nostru Rege Ferdinand I, Întregitorul de ţară. Ne amintim aceste cuvinte, nu numai pentru că trăim emoţia naţională a Anului Centenar. Ci şi pentru datoria permanentă de a educa generaţii, cu ţinta vieţilor împlinite. Iar şcoala cea mai bună te însoţeşte către performanţă şi biruinţa de a fi om. E ceea ce fac neîntrerupt dascălii Liceului Sportiv din Clinceni. O demonstrează încă două evenimente cu semnificaţii aparte, petrecute în aceeaşi zi, la 25 mai, a.c.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 406, ediția print

De dimineaţă, terenurile de sport ale liceului au găzduit o competiţie sportivă, deosebită de cele obişnuite. La Turneul de fotbal “Seni Cup” – 2018, au participat echipe de jucători copii, tineri şi maturi cu nevoi speciale, adică persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice. A fost a V-a ediţie a acestui eveniment, viu disputat. În acelaşi timp, frumosul cabinet de istorie al liceului asigura locul de  desfăşurare a unei a doua întâlniri – şi ea, aparte. Asociaţia “Ascendis” a poposit întâia dată la Clinceni. Ea le-a propus elevilor participanţi o temă inedită a acestui prim Atelier educaţional şi formativ: aceea a escaladării şi cuceririi Vârfului Everest, cel mai înalt din lume (8.848 m.), din munţii Himalaya.

 Inițiativă și implicare

Prof. dr. Ioana Rădulescu, dir. liceului din Clinceni, a avut inițiativa onorantă de a identifica aceste proiecte noi de instruire, cu sesiuni speciale, atât de utile autocunoașterii poten­ția­lului și pregătirii pentru viață ale elevilor. Ea a precizat: „Ne-am implicat în fiecare an la edițiile Turneului de fotbal „Seni Cup”. Elevii noștri participă ca arbitri ai meciurilor, îndrumați de prof. Stancu Ciubăr. Tot ei au înscris mesaje de susținere pe care le vom dărui, ca banderole de mână, jucătorilor cu dizabilități. „Ești un învingător”, „Ai încredere în tine” , „Gândește pozitiv”, sunt numai câteva dintre ele. Vom fi în continuare, cu drag, o bună gazdă a acestor întreceri sportive și susținem spiritul lor de competiție, indiferet de dificultățile pe care le au. Bucuria lor merită osteneala noastră”, a conchis interlocutorul nostru.

Jucători și premiile ediției

Organizatorul turneului a fost S.C. „Bella Romania”, Impex. SRL, cu punctul de lucru pe raza comunei Clinceni,  mem­bru al companiei in­ter­naționale poloneze ­„TZMO”, S.A., care fabrică pro­duse parafarmaceutice și de uz medical, de igienă și de în­grijire a incontinenței pentru copii, adulți, ori persoane cu dizabilități. Coordonatorul Georgiana Mazilu a precizat: „Noi susţinem persoanele cu nevoi speciale, din România.  Acum, am reunit peste 6 şcoli şi centre speciale, din Ilfov și Bucureşti. Participă la meciuri mai mult de 50 de copii, tineri sau adulți, cu dizabilități. Nu am pus barieră de vârstă, pentru că interesul e dat de bucuria participării a cât mai multora dintre ei. Permisiunea pentru joc le-a fost dată de medici specialiști. Echipele au și  susținerea a peste 20 de suporteri, ale căror dificultăți nu le permit să intre efectiv pe teren”. Premiile ediției, primite cu entuziasm, au fost diplome, medalii, cupe și câte un pachet consistent de cadouri, pentru fiecare. La festivitate, Lucian Bala, dir. „Bella România” a spus: „Ne bucurăm să oferim sprijinul acestor semeni ai noștri, cu nevoi speciale. În final, participanții au fost invitați la masa de prânz, în saloanele Complexului turistic „Belvedere”, din Clinceni.

Everestul cucerit de liceeni

În sala de istorie a școlii, un grup de aproape 50 de elevi din clasele a IX-a și a X-a au escaladat și au cucerit vârful Everest. Sesiunile gratuite de pregătire, conduse de instructorii „Ascendis”, vor continua mai multe zile. Carmen Ciuraru, coordonator training, a precizat: „A fost un joc şi o metaforă a concursului, în care liceenii și-au identificat strategia cuceririi unui ţel simulat. Această proiecție le-a solicitat organizarea, munca în echipă și planificarea judicioasă a resurselor. Exercițiul le-a sistematizat cunoștințe și abilităţi pentru a câştiga concursul. Dar și importante proiecte viitoare, de viață”.