Fără lipsă de modestie, județul Ilfov are o bază de date actualizate și cuprinzătoare a documentelor de ­urbanism, amenajare a teritoriului și planificare urbană în sistem GIS, de invidiat, unică la nivel național

Consiliul Județean Ilfov (CJI) a anunțat aprobarea finanțării de la bugetul de stat, în cadrul Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale (PUG) ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism (RLU), pentru 10 comune ilfovene care au încheiat protocoale în acest sens, cu sprijinul CJI, sub coordonarea arhitectului șef al județului, Olivia Ana Ciobanu Oprescu. Este vorba despre Balotești, Ciorogârla, Cornetu, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Mogoșoaia, Snagov și Tunari. Alte localități au în actualizare PUG-uri, cu finanțare prin PNRR, costurile aducerii la zi a unor astfel de documentații fiind unele considerabile.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 710, ediția print

Creditul total de angajament multianual 2024-2027/total alocații de la bugetul de stat pentru cele 10 localități ilfovene beneficiare finale ale Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării PUG-urilor și RLU-urilor, prin beneficiar indermediar Consiliul Județean Ilfov, are o valoare totală de 3.771.094,20 lei.

Până la momentul depunerii solicitării de finanțare, comuna Balotești avea desfășurate anumite activități din cadrul realizării PUG-ului (studii de fundamentare, reambulare, studii de trafic), finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul local, iar pentru finalizarea PUG și RLU mai avea nevoie de circa 292.500 lei cu TVA (175.000 lei pentru anul 2024 și 117.500 lei, pentru 2025). A primit o finanțare de 287.500 lei. Pentru UAT Ciorogârla a fost aprobată o finanțare de 545.020 lei, iar pentru UAT Cornetu – 319.020 lei. Comuna Glina, în anul 2022, a semnat un contract de prestării servicii pentru actualizarea PUG și elaborarea RLU în valoare de 712.512,50 lei (TVA inclusă), perioada de derulare a procedurii fiind de 30 de luni. Până în noiembrie 2023, etapa 1 fusese achitată integral din bugetul local, respectiv 213.753,75 lei, așadar necesarul solicitat pentru etapa a II-a a fost de 332.505,83 lei (TVA inclusă), iar pentru ultima etapă – a avizelor si acordurilor și definitivarea PUG a fost prevăzută suma de 166.252,92 lei (TVA inclusă). A primit 498.758,75 lei. Cererea de finanțare a comunei Grădiștea a fost aprobată pentru suma de 109.480 lei, iar comuna Gruiu, care are inițiate demersuri de elaborare/actualizare a PUG și analiza cele două oferte tehnice și financiare primite de la prestator, având sume apropiate – 920.000 lei plus TVA și 975.425 lei plus TVA, a primit aprobarea pentru finanțare de la bugetul de stat pentru 1,1 milioane de lei. Jilava va beneficia de 50.000 de lei, iar comuna Mogoșoaia, care are PUG și RLU cu ultima dată de actualizare anul 1999 a răspuns solicitării CJI și a precizat că are nevoie de finanțare pentru actualizarea acestora. I s-a aprobat o finanțare de 562.250 de lei. La Snagov s-au prevăzut 170.753,10 lei, iar la Tunari – 124.817,35 lei.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pe 2023, Ministerul Dezvoltării avea alocate fonduri pentru Programul de elaborare și/sau actualizare a planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism, la nivel național, de 135 milioane de lei, credite de angajament. Cererile de finanțare s-au putut depune în platforma ”investitii.mdlpa.ro”, iar beneficiarii au avut la dispoziție Ghidul realizat pentru a facilita accesarea platformei, pentru estimarea necesarului de finanțare în vederea finalizării lucrărilor de elaborare/actualizarea PUG-urilor, fiind necesar a se avea în vedere și cheltuielile cu transpunerea documentației în format GIS.

Olivia Ana Ciobanu Oprescu, arhitect șef al județului Ilfov, ne-a declarat că s-a impus actualizarea PUG-urilor UAT-urilor ilfovene, documentațiile fiind depășite în condițiile unei dezvoltări rapide și accentuate a județului. Așa cum bine știm, datele statistice indică oficial o populație rezidentă de aproape jumătate de milion de persoane, însă, faptic, numărul este de aproape trei-patru ori mai mare. Ceea ce înseamnă un ritm accelerat de construire – care implică stabilirea unei coerențe în domeniul urbanismului, în Ilfov.

Costurile de elaborare a unui plan urbanistic general sunt mari și multe UAT-uri din județ aveau nevoie de acest sprijin în finanțare, prin urmare, CJI a informat primăriile despre oportunitatea accesării finanțării prin Programul multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism (derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) și au răspuns cerințelor impuse – într-o primă fază – cele 10 UAT-uri precizate anterior. Au fost încheiate protocoale de cooperare între CJI și aceste unități administrativ teritoriale, în vederea semnării cererilor de finanțare. Valabilitatea fiecărui protocol începe la data semnării de către ambele părți până la 31.12.2027, termen în care se va realizare elaborarea/actualizarea PUG-urilor localităților respective și a RLU, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 ani fără a depăși 31.12.2029.

Arhitectul șef al județului Ilfov a adăugat că anul viitor, și alte localități ilfovene, care nu au documentațiile de urbanism actualizate, ar putea solicita finanțare de la bugetul de stat, pentru a-și realiza noi PUG-uri.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județului (PATJ) Ilfov, gata de aprobare

Realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Ilfov (document strategic de care se va ține cont la elaborarea PUG-urilor localităților ilfovene, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism care le detaliază și menționând aici că Ilfov este la acest moment singurul județ din țară care nu deține PATJ aprobat), decurge inclusiv din necesitatea de a reduce efectele nocive asupra mediului și calității vieții, efecte cauzate de dezvoltarea nu mereu controlată, din deceniile anterioare) dar și pentru a preveni eventuale direcții nepotrivite dezvoltării teritoriale (prin stabilirea unor direcții de dezvoltare echilibrate pentru perioada următoare), în conformitate cu prevederile Legii privind amenajarea teritoriului și urbanismului (un PATJ are caracter director și reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a județului).

Actualizarea datelor folosite pentru elaborarea PATJ Ilfov se impunea ca o necesitate din perspectiva evoluției rapide a teritoriului, în special după anul 2005, în ceea ce privește locuirea și zonele de activități economice; dezvoltarea incompletă a infrastructurii de transport; presiunea continuă asupra terenurilor agricole și forestiere și reducerea semnificativă a acestora; lipsa dezvoltării infrastructurii edilitare majore și a altor aspecte de interes public: infrastructură de sănătate, educație, autostrăzi, transport public, suprafețe plantate, împreună cu efectele lor.

”PATJ Ilfov propune o corelare a nevoilor sociale ale populației cu deciziile instituțiilor publice, în scopul promovării unei concepții generale de utilizare și organizare a spațiului județean, de distribuire în acest teritoriu a activităților antropice, de ameliorare a calității vieții și de protecție a mediului înconjurător, considerând inovațiile tehnologice și a impactului acestora asupra societății. În același timp, PATJ Ilfov ține cont de potențialul de dezvoltare pe care îl are Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov la nivel european și în special la nivelul Peninsulei Balcanice și regiunii Mării Negre. Amenajarea teritoriului județului Ilfov vizează asigurarea, în interes general, a unei anumite ordini în ceea ce privește dispunerea așezărilor umane în acest spațiu, respectând zonele naturale de importanță ecologică, agricolă și peisajeră, în scopul creării unui teritoriu mai competitiv prin: cooperarea între diferite regiuni, corelarea diferitelor politici sectoriale (economice, sociale, culturale și ecologice), cooperarea dintre diferitele nivele ale administrației publice. Un element central îl reprezintă cooperarea cu municipiul București, principalul factor care influențează dinamica teritoriului din județul Ilfov, dar și cu prioritățile de dezvoltare ale județelor învecinate”, ne-a declarat Olivia Ana Ciobanu Oprescu. Aceasta a mai precizat că documentul se află în fază finală și urmează obținerea unui ultim aviz din partea Ministerului Dezvoltării înaintea aprobării. De asemenea, PATJ-ul va fi adus, încă o dată, în forma sa finală, la cunoștința UAT-urilor, după aprobare. ”Și nu în ultimul rând, ne mândrim cu faptul că PATJ Ilfov a fost realizat în cadrul CJ Ilfov, de către structura Arhitect Șef, prin coordonarea mea, fiind, astfel, un demers inovator în domeniul planificării. Doar realizarea anumitor studii de specialitate a fost externalizată și, din faptul că noi am lucrat la el a rezultat și timpul scurt în care a fost realizat”, a completat Olivia Ana ­Ciobanu Oprescu.

Ilfov, în GIS – o bază inteligentă de date, așa cum și-ar dori toate județele țării

Un element foarte important al realizării PATJ Ilfov este acela că structurile de urbanism din cele 40 de unități administrativ-teritoriale ale județului și cea de la nivel județean, în colaborare cu alte instituții, au reușit, sub coordonarea arhitectului șef al județului Ilfov,  încărcarea documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în sistem GIS (Sistem Informațional Geografic). Acesta cuprinde acum o bază de date unică la nivel național, actualizată în detaliu, într-o continuă aducere la zi extrem de eficientă.

GIS este un instrument de analiză necesar într-o societate avansată din punct de vedere al tehnologiei și funcționează, practic, ca un hub de date interactiv, în permanentă dinamică, actualizat constant cu informațiile introduse în sistem de administrațiile publice locale ilfovene.

”Pentru că perfor­manța admi­nistra­ției locale este dată nu doar de capacitatea de a colecta informații, dar mai ales de a opera cu acestea în mod rapid și în beneficiul cetățenilor, Consiliul Județean Ilfov a realizat protocoale de cooperare cu toate unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât acestea să beneficieze de informațiile deja introduse în sistem și, la rândul lor, să introducă datele pe care le dețin. Protocoale există deja încheiate, de exemplu, și cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Institutul Național al Patrimoniului, în baza cărora se face schimb de informații, se actualizează și se dezvoltă bazele de date administrate de instituțiile implicate, pentru ca interacțiunea cetățeanului cu autoritatea publică să fie mai rapidă și mai ușoară. De asemenea, se previzionează încheierea de protocoale și cu alte instituții publice și organisme teritoriale interesate. Implementarea sistemului GIS ajută la generarea și stocarea hărților digitale în vederea cartografierii urbanistice în timp real și reprezintă un pas înainte pentru digitalizarea PATJ, având ca scop final, printre altele, identificarea zonelor cu potențial natural sau cultural, diagnoza elementelor care condiționează dezvoltarea, dar și punerea la dispoziția cetățenilor a serviciului de emitere online a autorizațiilor, reducând timpul de răspuns din partea autorităților și birocrația”, ne-a mai precizat arhitectul șef al județului Ilfov, Olivia Ana Ciobanu Oprescu.