Locuitorii comunei Mogoșoaia au intrat deja într-o nouă etapă a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin care autoritățile și-au propus să înregistreze gratuit toate imobilele din ţară în sistemul de cadastru şi carte funciară, până în anul 2023. Comuna Mogoșoaia este prima localitate din județul Ilfov care și-a propus să finalizeze, în totalitate, cadastrarea terenurilor extravilane și intravilane, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

Articol apărut în nr. 388 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Cetățenii sunt aștep­tați la Primăria din Mogo­șoaia cu documentele care dovedesc proprietatea asupra imobilelor deținute, pentru a se putea confrunta cu măsurătorile făcute de prestatorul Geo Topo și a verifica situația proprietăților.

Măsurătorile imobilelor din Mogoșoaia au fost finalizate de către firma Geo Topo și proprietarii sunt așteptați cu actele până la începutul lunii martie, iar din toamnă, după ce se vor face afișările, cetățenii vor avea la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a face contestații, în cazul în care consideră că există o incorectitudine privind proprietatea lor.

Așa cum am mai men­­­ționat în articolele anterioare, cetățenii tre­buie să înțeleagă im­portanța și beneficiile acestui program care le permite obținerea gratuită a căr­ților funciare noi (toate vechile evidențe vor fi închise prin ordin al președintelui Autorității Na­­ționale de Cadastru și Publicitate imobiliară ANCPI), iar dovada pro­prietății se va face cu extrasul de carte funciară, ce reflectă situația tehnică și juridică actuală a imobilului. Înscrierea în cartea funciară devine constitutivă de drept de proprietate, odată cu primul act notarial încheiat pe baza noii situații din cartea funciară.

Proprietarii care nu vin cu documente vor rămâne cu soluția dată de prestator

Valentin Pînișoară, unul din reprezentanții Geo Topo, ne-a explicat că în această a doua etapă a proiectului, după efectuarea măsurătorilor, este necesară o evidență exactă a actelor. Acesta este motivul pentru care cetățenii sunt rugați să vină cu documentele doveditoare ale proprietății. ”Mai există situații în cazul cărora trebuie să confruntăm realitatea din teren cu cea din documentele existente, tocmai de aceea, le recomandăm călduros proprietarilor de imobile de pe raza comunei Mogoșoaia să se prezinte la sediul primăriei până la finalul acestei luni. La sediul primăriei ne vor găsi pe noi, reprezentanții Geo Topo, cei care am făcut și măsurătorile și de la care vor primi informații legate de suprafețele identificate pe teren. Dacă acestea coincid cu documentele lor, înseamnă că fostul cadastru a fost corect însă, dacă nu, se va efectua o nouă măsurătoare. Deși etapa de colectare a datelor a început de circa trei săptămâni, au venit doar 1.000 de persoane, așa că îi sfătuim și pe restul să ajungă, întrucât noi suntem aici zilnic pentru a-i ajuta să beneficieze de un cadastru bine făcut și pentru a le explica fiecare nelămurire pe care o pot avea”, a mai explicat specialistul, care a menționat că principalele probleme sunt diferențele de suprafață, cele mai multe în minus, dar și lipsa actelor. ”E important ca proprietarii să știe că, în localitățile în care Programul Național de Cadastru este implementat, aceste măsurători devin oficiale, așa că e mai bine să verifice situația propriilor imobile înaintea predării dosarelor către autoritățile de resort, respectiv OCPI, decât să încerce sa rezolve situația ulterior, ceea ce le-ar putea lua mult mai mult timp”, a mai precizat Valentin Pînișoară.

Cadastrarea, conform unui program național autorizat, în beneficiul proprietarilor

Procesul de cadastrare este foarte important, deoarece rezolvă multe situații dificile cum este cazul unor imobile unde proprietarii nu au acte de proprietate și ar fi necesară emiterea unui ordin de prefect. Pentru a rezolva această problemă, sunt puse în aplicare prevederile legale pentru înscrierea posesiei asupra acestor imobile. Legea dă posibilitatea ca, în lipsa actelor de proprietate, să fie menționat în cartea funciară posesorul respectivului imobil cu posesia asupra acestuia, și nu cu proprietatea. Pe baza unei adeverințe emise de primărie prin care este recunoscut posesorul și faptul că acel imobil nu face parte din bunurile din domeniul public sau privat al UAT-ului sau al statului, imobilul este înscris în cartea funciară, cu posesorul identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic. Dacă timp de trei ani de la menționarea posesiei în cartea funciară posesia acestuia nu este contestată, posesorul devine proprietar.

Următoarea etapă, du­pă ce proprietarii vor obține gratuit extrasele de carte funciară, va fi, acolo unde este cazul, cea a deschiderii succesiunilor nedezbătute până la data emiterii extrasului de carte funciară, ce includ în masa succesorală imobilele, ce au făcut obiectul cadastrului general. Oficiul de cadastru va sesiza Camera Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesorale, iar costurile acestei proceduri vor fi suportate din bugetul ANCPI, dacă dezbaterea succesiunii va fi finalizată într-un termen de doi ani din momentul în care se formulează sesizarea către Camera Notarilor. În caz contrar, costurile vor fi suportate de către moștenitori.

Oficialii Primăriei Mo­go­șoaia au explicat că este important ca cetățenii să vină cu documente în sprijnul prestatorului care a făcut măsurătorile, pentru ca acesta să dispună de informații cât mai complete, astfel încât în cartea funciară să ajungă situația de fapt și de drept corectă. La finalul lucrării, prin ordinul președintelui Agenției, se vor închide vechile evi­dențe și actul de proprie­t­ate al cetățeanului va fi extrasul de carte funciară. Este foarte important de știut că ANCPI recepționază lucrările, iar documentația se va regăsi și va fi vizată la ANCPI, prestatorul, firma Geo ­Topo, cum este cazul comunei Mogoșoaia, este autorizat, oficial, astfel că cel mai important lucru de știut este acela că cetățenii trebuie să își dea concursul pentru finalizarea acestui proiect.

Este un beneficiu pen­tru UAT și, implicit, pen­tru toți cetățenii săi, pentru că se vor impozita proprietățile real și, din experiența altor localități din țară care au finalizat acest proiect, au crescut și de trei ori încasările la bugetul local. Acesta este unul dintre beneficii, pe lângă faptul că se pot atrage cu ușurință fonduri europene și nu mai există problema că nimic nu se poate face fără situația juridică clară, din cartea funciară.

Cetățenii mai trebuie să știe că în situația în care proprietarii nu vin cu documente, se folosesc documentele care există în evidențele primăriei, ale oficiului de cadastru și imobilul se intabulează. Astfel, este în detrimentul proprietarului să nu arate documentele, pentru că oricum intabularea se va face cu elementele și informațiile pe care le are echipa de lucru la dispoziție. Fiecare persoană responsabilă trebuie să înțeleagă că este în avantajul său să aducă documente și să explice care este situația proprietății.

Bogdan Munteanu, project manager-ul proiectului din partea Geo Topo, firma prestatoare care a efectuat măsurătorile în Mogoșoaia, ne-a declarat: ”În primul rând, vreau să mulțumesc au­torităților pentru încredere, dar și pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrări! Și aici mă refer atât la primarul comunei Mogoșoaia, Paul Mihai Precup, cât și la reprezentanții Oficiului de Cadastru Ilfov, în frunte cu doamna director Ruxandra Ghiba.

Pentru noi, Geo Topo, întregul proiect care se desfășoară pe parcursul a aproape 2 ani, este o întreagă provocare. O provocare pentru a le oferi locuitorilor din comună beneficiile Programului cât mai repede, dar și pentru a arăta că se poate! Se poate să petreci peste 10.000 de ore în teren, încă multe altele la birou, se poate să vorbești cu oamenii, să îi asculți și să găsești rezolvări pentru problemele lor.

Suntem mândri că am reușit să finalizăm procesul de măsurători pentru întreaga suprafață a comunei Mogoșoaia, urmând ca în perioada urmatoare să predăm lucrarea la OCPI Ilfov în vederea verificării și re­cep­ționării acesteia.

Am demonstrat că avem experiența necesară, că ne implicăm, așa că ne dorim să dezvoltăm împreună cu autoritățile locale și alte proiecte încununate de succes!”

Urmează noi contracte

Potrivit specialiștilor din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, în cadrul PNCCF există două modalități de finanțare care implică lucrări de înregistrare sistematică pentru întreaga UAT, iar, în acest caz, OCPI Ilfov are în desfășurare contracte în comunele – Copăceni (4.311 imobile și suprafața de 1.254 ha), 1 Decembrie (6.559 imobile și suprafața de 1.704 ha), Clinceni (12.175 imobile și suprafața de 2.325 ha) – finanțate din fonduri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Mai există contracte pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru întreaga UAT, încheiate direct între aceasta, în calitate de achizitor, și prestator, care vor beneficia de cofinanțare din partea ANCPI, conform legii, pentru comunele Mo­goșoaia (2.627 ha), Vidra (6.697 ha) și Măgurele (4.469 ha). E important de subliniat aici că aceste contracte aflate în derulare sunt finanțate din fonduri proprii ale primăriilor, în condițiile Legii 7/1996. Contractele adună o su­prafață totală de 19.076 ha, reprezentând 11,97% din întreg teritoriul administrativ al județului Ilfov – de 159.300 ha.

Primul contract de co­finanțare a fost încheiat încă din 14.12.2016 de UAT Mogoșoaia (2.627 ha), în calitate de achizitor, și un prestator, persoană juridică autorizată de ANCPI să execute lucrări în domeniu. Pe teritoriul comunei, sunt aproximativ 7.500 de imobile, iar termenul de finalizare a lucrării este 73 de săptămani de la intrarea în vigoare a contractului.

În acest moment se află în perioada de re­cepție a documentelor teh­nice ale cadastrului imobilele primului sector (sec­tor 5) din acest contract.

”De asemenea, în acest an, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pe sectoare cadastrale cu finanțare din bugetul UAT și cofinanțare de la ANCPI, estimăm că vor urma noi contracte pentru lucrări de înregistrare sistematică pe întreaga UAT pentru încă 5 comune Berceni (2.735 ha), Brănești (5.331 ha), Periș (7.757 ha), Ștefănești (2.928 ha), și Tunari (2.975 ha), finanțate, de asemenea, din fonduri proprii ale primăriilor, în con­dițiile Legii 7/1996. Con­tracte cu suprafața de 21.726 ha re­prezentând 13,64% din teritoriul administrativ al județului Ilfov – de 159.300 ha”, ne-au mai spus repre­zentanții OCPI Ilfov.