În preajma zilelor de comemorare, dar şi de aniversare totodată, a Revoluţiei Române, la Memorialul din Popeşti-Leordeni se ţine, în fiecare an, o slujbă pentru po-menirea şi cinstirea memoriei compatrioţilor noştri de la Timişoara, care şi-au găsit tragicul sfârşit în acel decembrie 1989. Frigul aspru al zilei de 20 decembrie din acest an nu i-a împiedicat, pe cei cu memorie şi simţire, să participe la tristul moment de aducere aminte. Un grup de circa 30 de persoane au venit de la Timişoara, pentru a participa la solemnitate. O grupă de ostaşi din Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul a prezentat onorul, în memoria celor ucişi. Slujba de pomenire a fost oficiată de pre-oţi ortodocşi şi romano-catolici, fiind depuse coroane de flori din partea Administraţiei Prezidenţiale, a Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatului de Stat pentru Pro-blemele Revoluţionarilor,  Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, a mai multor organizaţii ale revoluţionarilor din decembrie 1989, dar şi din parte Primăriei Po-peşti-Leordeni. 

Măcelul de la Timișoara

În decembrie 1989, la Timişoara, după primele rafale de mitralieră trase în plin în manifestanţi, zeci de corpuri au rămas întinse pe caldarâm. Trupele de Securitate au strâns toate cadavrele şi le-au transportat la Bucureşti, unde, în cel mai mare secret, au fost incinerate la crematoriul uman. Cenuşa celor ucişi a fost apoi aruncată într-un canal, de pe un câmp din Popeşti-Leordeni. După 1990, lângă acea gură de canal a fost ridicat monumentul de pioasă aducere aminte, iar în urmă cu trei ani, a fost sfinţită şi o bisericuţă pe acel loc. În mica biserică, un adevărat Memorial al Revoluţiei, nu se ţin slujbe, ca în orice biserică obişnuită. Biserica Eroilor Revoluţiei este o biserică ecumenică, închinată tuturor confesiunilor creştine. 

Petre Iacob, primarul oraşului Popeşti Leordeni, ne-a oferit câteva date despre monumentul şi biserica dedicate memoriei eroilor martiri de la Timişoara: ”Acest an-samblu există prin efortul ministrului Apărării Gabriel Oprea, şi a primarului Florentin Pandele. Astfel de ceremonii de comemorare au loc în fiecare an, pe 20 decembrie, şi în fiecare an vin oameni de la Timişoara. Biserica este în administrarea primăriei noastre, fiind o biserică ecumenică, pentru mai multe confesiuni – ortodocşi, romano-catolici, reformaţi, adventişti. Am încercat să o trecem la ministerul Cultelor, dar nu au dorit acest lucru cei de la Timişoara, pentru a rămâne a eroilor din acest oraş. Acum îmi revine mie sarcina de a mă îngriji de bisericuţă şi de monument; şi eu am avut de pătimit în acele zile din decembrie 1989, fiindcă în dimineaţa de 17 decem-brie 1989, când eram la Timişoara în interes de serviciu, am fost reţinut, până în data de 20. Dar tragediile oamenilor de acolo au fost infinit mai mari, mulţi dintre ei găsindu-şi atunci cumplitul sfârşit. Dumnezeu să-i odihnească pe toţi eroii noştri!”

Pe lespedea Memorialului Eroi­lor Re­voluţiei de la Timi­șoara, din orașul Popești-Leordeni, stă scris: ”Monument ridicat în memoria eroilor martiri din Timișoara, uciși de forţele de represiune comuniste și arși în crematoriul din București. Cenușa lor a fost aruncată în acest loc, în decembrie 1989”. Sunt apoi pomenite numele a 38 de luptători în revoluţie uciși la Timișoara, urmate de 5 inscripţii „cadavru neidentificat-bărbat”. Cea mai mare parte a celor înscriși pe piatră aveau, atunci când au fost omorâţi, sub 40 de ani.