Ministerul Agriculturii va avea o nouă structură organizațională, prin apariția unor instituții noi, în cadrul acestuia. Noua organigramă prevede înființarea Agenției Zonei Montane, Agenției Naționale de Zootehnie, a Autorității Naționale Fitosanitare, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, dar și a Direcției monitorizare, inspecții, verificare și control. Toate aceste instituții vor avea filiale la nivel județean. Unele direcții și compartimente din cadrul MADR și Direcțiilor pentru Agricultură vor fi desființate.

Direcția de monitorizare va prelua activitățile de inspecție, de verificare și de control de la direcțiile agricole județene, cu excepția celor de inspecție în domeniul zootehniei și a celor de inspecție privind activitatea de clasificare a carcaselor. Personalul cu atribuții de inspecție în domeniul zootehniei din cadrul direcțiilor agricole ju­de­țene va fi preluat de Agenția Națională de Zootehnie. 

Unitățile fitosanitare din cadrul acelorași direcții vor fi, și ele, desființate și preluate de Autoritatea Națională Fitosanitară.