Fiind unul dintre cele mai mari praznice Împărătești, praznicul  Nașterii Maicii Domnului trebuie petrecut cu sufletul deschis către Născătoarea de Dumnezeu, mulțumindu-I pentru darurile revărsate asupra noastră de-a lungul timpului și pomenind-o în rugăciunile noastre. Iată, cea mai puternică rugăciune care ne aduce mântuirea, liniștea sufletească, armonia în familie și bunăstarea, și pe care este bine să I-o adresăm în ziua de 8 septembrie! Maica Domnului ne ascultă rugăciunile și ne dă răspuns bun, dacă le rostim cu dreaptă credință, iubire și speranță. 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 515, ediția print

Naşterea Ta a strălucit bucurie celor ţinuţi în legătura întristării, 

Şi până la marginile lumii s-au vestit minunile ca prinos al mângâierii, 

Cea Care a răsărit din pântece neroditor naşte rămânând Fecioară curată, 

Şi pe Cel Neapropiat serafimilor Îl arată lumii cu Trup ca O Rază prea luminată.

Vestirea Arhanghelului Gavriil s-a plinit 

Și Rodul rugăciunii stăruitoare S-a arătat pe pământ. 

Cea închipuită în oglinda proorocească Se arată cu trupul pe pământ, 

Gătindu-Se să primească întru Sine pe Cel Nearătat. 

Pentru aceasta, Maică Prealăudată, 

La judecată nu vădi înaintea Stăpânului păcatele noastre 

Și şterge cu roua milostivirii Tale toate nedesăvârşirile noastre 

Și aşterne vălul uitării peste nedreptăţile noastre.

Corabie a milostivirii Te ştim, 

Care porţi pe Cei încărcaţi de povara păcatelor la limanul mântuirii. Nu ne uita pe noi, cei rătăciţi, 

Care ne primejduim a cădea în adâncul deznădăjduirii. 

Cetate a Împăratului veacurilor eşti, 

Înconjurată de trâmbiţele biruinţei, 

Adică de Sfinţii Îngeri, cei slujitori ai tainelor dumnezeieşti.

Întăreşte şi cetatea inimii noastre, 

Apărându-o de săgeţile gândurilor viclene, 

Ca neîncetat să fie înconjurată de curgerile rugăciunii curate, 

Acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!