APIA informează că, în perioada 30 mai – 6 iunie 2016, producătorii care nu au depus cereri în prima perioada de depunere și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot depune cereri pentru ajutorul excepțional destinat fermierilor din sectorul laptelui și produselor lactate, conform HG 367/2016, de modificare a HG nr. 160/16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor. Cererile se depun la Centrele județene APIA, respectiv la centrul judeţean al Municipiului Bucureşti.

 

Condiții necesare

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, producătorii de lapte de vacă trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

Ü să fie înscrişi în sistemul cotelor de lapte la APIA, prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări  pentru anul de cotă 2014-2015, și să dețină cotă de livrări la data de 31 martie 2015;

Ü să se afle în activitate, să fi încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi să dețină cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;

Ü producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte, în anul de cotă 2014-2015.

 

Valoarea ajutorului, în funcție de cantitatea de lapte livrată

Suma cuvenită fiecărui producător, în cazul ajutorului financiar, pentru cele două perioade de depunere, se calculează de către APIA, în funcție de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, astfel:

Ü 240 euro/beneficiar, pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 tone inclusiv;

Ü 12 euro/tonă, pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone şi până la 200 tone inclusiv;

Ü 2.900 euro/beneficiar, pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.

În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie în cadrul aceluiași sector, către aceiași beneficiari eligibili și cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producție realizată în perioada de referință se recalculează în sensul creșterii acestuia, cu 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plății.

În situația în care plafonul din sectorul lapte se depășește, cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producție realizată în perioada de referință se recalculează în sensul diminuării acestuia cu un procent calculat de APIA până la limita sumei aprobate, cu 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţii.

 

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor de acordare a ajutorului financiar în sectorul laptelui sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.