Raportul Direcției Județene de Statistică Ilfov

Cel mai recent Colegiu prefectural s-a întrunit pe 26 februarie 2015, tema discuțiilor fiind legată de ”evoluția principalilor indicatori economico-sociali la nivelul județului Ilfov, în anul 2014”, analiză prezentată de Mariana Mihalache, director executiv al Direcției județene de Statistică (DJS) Ilfov. Concluzia acestei analize arată că, din punct de vedere statistic, dezvoltarea economică și socială a județului a cunoscut  creșteri semnificative.

Pe parcursul anului trecut, DJS Ilfov a realizat 112 cercetări statistice – cuprinse în Programul Statistic Anual pentru 2014 (inclusiv cele finanţate din fonduri externe), din care: 66 cercetări statistice anuale, 38 cercetări statistice infra-anuale (respectiv decadale, lunare, trimestriale şi bianuale) și 8 cercetări statistice cu o altă periodicitate.

 

A crescut producția industrială

Cumulat, pe cele 12 luni din 2014, producţia industrială totală a judeţului a crescut, faţă de perioada similară din 2013, cu 16,4% (faţă de +6,1%, media naţională), după ce în 2013, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, scăzuse cu 2,6%.

În perioada 1.01-31.12.2014, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, a fost mai mare cu 15,1%, faţă de perioada corespunzătoare din 2013, faţă de +7,8% media naţională. 

Mai puține investiții, în 2014

În 2014, volumul total de investiţii realizat de către toți agenţii economici aflaţi în eşantion la nivelul judeţului a fost în scădere cu 2,6%, faţă de anul 2013. În schimb, în structura investiţiilor din judeţ, ponderea cea mai mare, de 53,7%, au reprezentat-o investițiile private, înregistrînd o creştere, în acest do­meniu, de 32,1%, ca volum de investiţii faţă de anul 2013.

Lucrările în construcții – scădere cu aproape 30%

În 2014, valoarea lucrărilor de construcţii, la nivelul judeţului, a fost în scădere cu 29,6%, faţă de anul 2013. Din volumul total de lucrări de construcţii realizat în Ilfov, în 2014, 51,3% sunt lucrări de construcţii noi, 25,6%, lucrări de reparaţii capitale, iar 23,1%, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.     

Ilfovul – primul loc la finalizarea locuințelor

În primele nouă luni ale lui 2014, s-au dat în folosinţă, în Ilfov, 4.578 locuinţe, toate constru­ite din fonduri private ale populaţiei. Faţă de aceeaşi perioadă a lui 2013, numărul a fost mai mare cu 2.099 locuinţe. Asta plasează. Ilfovul pe primul loc, la nivel național, cu 16% din totalul locuinţelor terminate în primele nouă luni din 2014.     

Exporturi și importuri

Volumul exportului, calculat în funcție de sediul agentului exportator, a fost, în primele 10 luni ale lui 2014, de 1.764,7 mil. euro FOB, reprezentând 4% din totalul exporturilor la nivel național. Acesta a înregistrat o creştere cu 29,2%, ca volum, faţă de perioada similară din anul 2013.

În ceea ce privește volumul importului, în funcție de sediul agentului importator, acesta a fost de 3.517,8 mil euro CIF, în primele 10 luni din anul 2014, reprezentând 7,2% din totalul ţării şi în creştere cu 14,6%, ca volum, faţă de perioada similară a anului 2013.       Din punct de vedere al volumului de import, Ilfovul este pe locul al 2-lea în ţară, după Bucureşti.

Cea mai însemnată parte a exportului este dată de grupa produse alimentare, băuturi şi tutun, iar principala ţară de destinaţie o reprezintă Italia. Principala ţară de provenienţă a importurilor realizate de agenţii economici ilfoveni o reprezintă Germania. 

Turismul ilfovean, o Cenușăreasă?

Potrivit cercetării statistice, oferta de turism a Ilfovului este aproape inexistentă. Astfel, în tot anul 2014, în județ au fost cazate doar 120.040 de persoane, din care 52,8% turişti rezidenţi în România şi 47,2% turişti din străinătate. Durata medie a şederii a fost de 1,4 înnoptări/persoană, ceea ce plasează Ilfovul pe ultimul loc, la nivel național. 

Numărul salariaților, relativ constant

Efectivul estimat de salariaţi, la sfârşitul lunii decembrie 2014, din Ilfov, a fost de 115.051 persoane, mai puţin cu 492 persoane decât la sfârşitul lunii noiembrie 2014, dar cu 21 persoane mai multe, faţă de finele lunii decembrie 2013. 1,7% din salariaţi lucrau în “agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură şi piscicultură”, 30,7% în “industrie şi construcţii” şi 67,6% în “servicii”. 

Ilfovenii câștigă bine, șomajul este la cote reduse

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat în Ilfov, pentru decembrie 2014, a fost de 3.096 lei, cu 514 lei mai mare faţă de media ţării, iar cel net a fost de 2.227 lei, cu 361 mai mare lei faţă de media ţării, ocupând locul al 2-lea, după Capitală.

Iar potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, nu­mărul şomerilor înre­gistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2014 era de 2.634 persoane, cu 557 persoane mai puţine faţă de sfârşitul lunii decembrie 2013. În aceste condiții, rata şomajului, calculată ca raport între numărul total de şomeri şi populaţia activă civilă, a fost, în Ilfov, la sfârşitul lunii decembrie 2014, de 1,6%, cu 3,7% mai mică decât rata şomajului la nivel de ţară și cu 0,4% mai mică decât cea înregistrată la nivelul Bucureştiului.

Pensii mai mici, în Ilfov

În trimestrul III 2014, numărul mediu al  pensionarilor de asigurări sociale de stat, în Ilfov, a fost 71.719 persoane, revenind, în medie, 62,1 pensionari la 100 de salariaţi, în timp ce la nivelul ţării, reveneau, în medie, 98,3 pensionari la 100 sala­riaţi. Pensia medie de asigurări sociale de stat, în trimestrul III 2014, a fost de 779 lei, mai mică decât pensia medie înregistrată la nivelul ţării, în acelaşi trimestru, cu 66 lei.

Fenomenele demografice – 2014 vs. 2013

În anul care a trecut, în județ au fost înregistrate 4.082 de nașteri (cu 197 mai multe, faţă de anul 2013) şi au decedat 3.721 persoane (mai multe cu 171, faţă de anul 2013), conducând la un spor natural de 361 persoane. În aceeaşi perioadă, s-au încheiat 2.388 căsătorii, cu 258 mai multe decât în anul 2013 şi s‑au desfăcut 459 căsătorii, cu 93 mai multe, faţă de anul 2013. La capitolul mortalitate infantilă, în anul 2014, s-au înregistrat 20 de decese, la copiii cu vârste de până la 1 an. 

Populaţia, în funcție de domiciliu și speranța de viață

La 1 iulie 2014, populaţia domiciliată, oficial, în județ era de 371.037 locuitori. Dintre aceștia, un număr de 190.542 erau femei, densitatea fiind de 234,4 loc/kmp.

În Ilfov, durata medie a vieţii a crescut, de la 74,15 ani în anul 2012, la 74,58 ani în anul 2013 (creştere cu 0,43 ani). În comparaţie cu celelalte judeţe, durata medie a vieţii, în Ilfov, este superioară celei din judeţele: Olt (74,36 ani), Vaslui (74,24 ani),  Hunedoara (74,20 ani), Dolj (74,18 ani) etc, dar inferioară celei din, spre exemplu, judeţele Neamţ, Mureş şi Buzău (74,83 ani), Timiş (74,81 ani) şi total ţară (74,74 ani) etc.