Imagini de coșmar ale iadului în care trăiesc locuitorii din Popești-Leordeni

S-au întâlnit la Prefectură. Unii, înarmați cu hârtii, plini de compansiune și dorință de a face lucrurile (în limitele permise de lege, pentru fiecare competență în parte) măcar mai suportabile, dacă nu exact așa cum ar trebui să fie, alții, plini de amărăciune, spaimă și deznădăjduiți că vor avea vreodată problema rezolvată.

 

Este vorba de repre­zentanți ai Prefecturii Ilfov, Agenției Județene de Mediu, Comisariatului Județean ilfovean al Gărzii de Mediu, Direcției Județene de Sănătate Publică, ai ISU București – Ilfov, iar din partea Parlamentului României, deputatul Ninel Peia și de locuitorii cartierului Leordeni, din Popești-Leordeni, zonă riverană gropii de gunoi Glina, însoțiți de edilul orașului Popești-Leordeni, Petre Iacob.

Așadar, actualitatea: ”istorica” groapă de gunoi de la Glina (de fapt de pe raza administrativă a orașului Popești-Leordeni), sau Rampa de gunoi ”Ochiul Boului”, sau depozitului ecologic (??!!) Glina sau, mai de grabă – focarul de infecție/bomba ecologică de la marginea Capitalei.

 

Miriapozi, miliarde de câini și ciori și șobolani mutanți.

Toate, adăugate mirosului insuportabil, fac din Popești-Leordeni – un ”oraș contaminat”

Localnicii au fost cei care au început dialogul. S-au prezentat pe rând, au adus fotografii: Grigore Rainea, din str. Domnița Bălașa 13, a explicat: „Noi trăim acolo pe altă lume! Situația este disperată. Suntem asediați de miros. Avem casele la 71 de m față de cota zero, iar ei au aprobare să umple groapa până la cota de 85 m. Vom fi terminați. Contractul este făcut pentru umplerea gropii, apoi – gata. Dar, acolo se sapă permanent, pentru extindere. Popești-Leordeni este un oraș contaminat! Au apărut miriapozii. Rezervele statului sunt la 700 m de groapă. Va fi dezastru! Nu este de glumă! Un astfel de vierme, despre care vorbesc, dacă intră în oala cu mâncare, mor toți cei care mănâncă. Cineva să-l analizeze. Șobolanii sunt mutanți, sunt șerpi, muștele sunt uriașe. Bucureștiul poate fi lovit, oricând, de ciumă!”, a spus localnicul. Iar Adrian Pandele, din str. ­C-tin. Văcărescu 6A și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu statutul de ”istorică”/”tradițională” atribuit gropii. ”Satul (acum, cartierul) Leordeni e mai vechi decât groapa, casele NU au fost construite ilegal la 100 de m de focar. Acolo s-a dizlocat pământ pentru a avea unde să se aducă dărmăturile de după cutremurul din 1977. Sunt zile în care nu miroase, dar cum vă explicați că de vineri, de la ora 21.00 și până duminică seară (când nu pot fi controlați), începe mirosul? Nu poți deschide un geam, dar nici nu poți sta în casă, nu poți mânca… Celula 1 a fost declarată închisă, dar acolo se sapă. Incidența cazurilor de cancer la oameni tineri este mare. Satul Leordeni este sacrificat!”, spune, cu amărăciune, Adrian Pandele.

Viorel Rădulescu, de pe str. 6 Martie 1948, care locuiește la 200 m de actuala delimitare a gropii de gunoi, într-o casă ridicată în 1956, a povestit despre ”iazurile de decantare de pe groapă”, unde ”fierb substanțe chimice” ce emană ”mirosuri cumplite”. Romeo Rainea, care în actele de proprietate ale casei sale se învecinează cu Balta ”Ochiul Boului”, nu cu groapa de gunoi așa cum este acum realitatea, a vorbit despre amenințările pe care le-a primit când s-a plâns de situație. ”Toți avem probleme medicale. O familie întreagă – Năstase – a murit!”, a spus omul. ”Groapa de gunoi NU este la 100 de metri de mine, sau la 200….Este la mine în curte”, a explicat și Florea Dobrin (Șos. Leordeni 259). ”Sunt milioane de ciori, milioane de pescăruși care cară resturile de pe groapă. Am hepatită, nu pot să respir. La mine acasă nu poate să vină nimeni. Sunt mii de câini și miliarde de șobolani. Zilnic omor 5-6 șobolani. Am cumpărat terenul în 2005, în intravilanul localității, iar în 2007, când am început construcția casei mi s-a spus că groapa de gunoi s-a închis și că pot construi fără grijă. Ce fac acum?”, s-a întrebat omul.

 

Primarul Petre Iacob, alături de localnici

”Au perfectă dreptate în tot ceea ce spun, oamenii trăiesc în condiții inumane. Am scris despre acest caz la Bruxelles și Strasbourg, am fost la oficialități. Mi s-a răspuns că există avize în regulă, pentru această groapă. În 2014, mi s-a comunicat că acest contract încheiat cu Ecorec este nul de drept, pentru că s-a încheiat cu 6 luni înainte ca firma să fie, de fapt, înființată…. În 2015, Consiliul Local Popești-Leordeni a decis să depună o acțiune în constatare în instanță. Nici acum nu avem termen. Eu nu pot să o închid”, le-a spus primarul Petre Iacob oficialilor care se ocupă de probleme de mediu în județ. Iar pe Ninel Peia l-a rugat să facă, urgent, o interpelare în Parlamentul României, legată tocmai de problema gropii de gunoi Glina.

”Noi vom face tot ceea ce putem face, însă nu ține doar de noi. Acolo se aduc deșeurile Bucureștiului și trebuie o acțiune comună. Toți cei care suntem prezenți astăzi aici vom analiza situația și vom face o informare pe care o vom trimite primarului Petre Iacob, pentru a vă aduce la cunoștință ce am decis. Însă, vă spun de acum, că este puțin probabil ca această groapă să se închidă. Dar, putem găsi soluții prin care să-i determinăm să respecte ceea ce înseamnă o groapă ”ecologică”. Însă nu este nimeni aici care să poată să promită închiderea acestei gropi”, le-a spus prefectul Adrian Petcu, oamenilor din Leordeni.

Dr. Dănuț Crăciun, de la DSP Ilfov, a precizat, la rândul său, că va strânge toate datele legate de sănătatea celor care locuiesc în apropierea depozitului de gunoi (infecții respiratorii, cazuri de hepatită și incidența cazurilor de cancer) și le va comunica ministerului Sănății. ”Competențele noastre sunt, din păcate, limitate. Înainte nu erau necesare avizele DSP”, a explicat doctorul.

 

Acoperiți de acte. Totuși, se impun măsuri urgente

Reprezentanții Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu au efectuat, în cursul anului trecut și nu numai, inspecții planificate, dar și neplanificate (în urma sesizărilor înregistrate), pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni și au fost verificate o serie de amplasamente, pre­ponderent afectate de depozitări necontrolate de deșeuri de construcții (în cantități variabile), pen­tru care s-a solicitat administrației publice locale identificarea proprietarilor și s-au dispus măsuri de evacuare din amplasament a deșeurilor identificate.

Pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni, serviciul de salubritate este asigurat de către S.C. Rosal Grup S.A., în baza unui contract de delegare a serviciului de salubritate încheiat cu CL Popești-Leordeni și, tot pe teritoriul administrativ al orașului funcționează, așa cum arătam mai sus, ”depozitul de deșeuri nepericuloase” – amplasat pe Șoseaua de Centură nr. 2, administrat de SC Ecorec SA.

La finele anului trecut, după cea mai recentă dintre inspecțiile comisarilor de mediu, în amplasamentul gropii de gunoi, și după verificarea documentelor solicitate, s-a constatat următoarele: ”SC Ecorec SA desfășoară activitate încadrată sub incidența Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin HG 349/2005 – depozit deșeuri nepericuloase – clasa b (conform clasificării din HG 349/2005), care primește mai mult de 10 tone/zi și cu o capacitate mai mare de 25.000 tone (se încadrează în anexa 1 la OUG 152/2005, pct. 5.4) și activitate de sortare deșeuri (stație de sortare cu capacitatea de 18 tone deșeuri/oră). Societatea deține pe amplasament un sistem pentru captarea gazului de depozit, format din 180 de puțuri amplasate atât pe depozitul nou, cât și pe depozitul vechi, rețea de transport gaz de depozit, substații pentru curățarea gazului și unitate de absorbție și ardere a gazului de depozit la temperatura de 1.200o C. Depozitul S.C. Ecorec SA primește zilnic circa 1.000 tone deșeuri, respectiv volum final autorizat – circa 26.400.000 mc deșeuri compactate.

În conformitate cu PUG-ul orașului Popești-Leordeni, investiția figurează în UTR 9 – zona groapa de gunoi existentă și propusă, distanța față de zonele locuite fiind reglementată, la momentul emiterii acordului de mediu, de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997, înlocuit în prezent prin Ordin al Ministrului Sănătății nr. 119/2014. Activitatea se desfășoară în baza Autorizației Inte­grate de Mediu 57/01.06.2007, revizuită la data de 04.06.2008 (AIM), cu valabilitate până la 01.06.2017, emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, privind “Depozit deșeuri nepericuloase și Stație de sortare reziduuri solide”. Totodată, pentru extinderea ecologică a rampei de deșeuri, societatea deține Acordul de Mediu 1981/18.12.2002, emis de Inspectoratul de Protecție a Mediului Ilfov, pentru “Ecologizarea și extinderea ecologică a rampei de gunoi Ochiul Boului”, valabil pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.

Depozitul ecologic cu suprafața de 73 ha este împărțit în 2 compartimente (celule de depozitare), celula 1 și celula 2. Celula 1 – de 2,3 ha este închisă definitiv, iar celula 2, în suprafață de 18 ha, conform Acordului de Mediu 1981 din 18.12.2002 este împărțită (la data controlului), în șase secțiuni (S1 cu suprafața de 1,5 ha; S2 cu suprafața de 1 ha; S3 cu suprafața de 1 ha; S4 cu suprafața de 2,23 ha, S5 cu suprafața de 3,37 ha și S6, de 6,85 hectare – care are 2 subsecțiuni, din care una amenajata pe 3,38 ha – secțiune activă. Lucrările de amenajare ale secțiunii S6, subsecțiunea 1 au fost efectuate în baza Autorizației de construire 434/29.11.2013 și Certificatului de urbanism 760/05.11.2013 emise de Primăria orașului Popești-Leordeni, și au anexat Planul de situație scara 1:2000 cu ștampila Primăriei orașului Popești-Leordeni și sunt reglementate – din punct de vedere al protecției mediului (n.r. – așa cum arătam mai sus) – prin Acordul de Mediu 1981 din 18.12.2002, valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, act de reglementare emis anterior intrării în vigoare a HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. În 2014, în urma controalelor efectuate în perioada de amenajare a secțiunii 6, societății Ecorec S.A. i-a fost impusă măsura retragerii perimetrului secțiunii 6 (în construcție) astfel încât să fie respectate atât perimetrul inițial autorizat, cât și suprafața totală autorizată de 18 hectare, precum și respectarea cotei finale de depozitare de 75 m, prevăzută în Acordul de mediu 1981 din 2002. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor efectuate în perioada 20.02.2014-03.04.2014, societății Ecorec S.A. i-a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 40.000 lei, în conformitate cu prevederile HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului” ne‑a comunicat Brândușa Orășanu, comisar la Garda de Mediu Ilfov, cea care se ocupă de problematica legată de groapa de gunoi Glina.

Recent, s-au dispus noi măsuri

”În anul 2015, au fost stabilite o serie de noi măsuri, respectiv: interzicerea depozitării deșeurilor nepericuloase pe celulele/secțiunile închise definitiv, precum și efectuarea unei noi măsurători topografice, în coordonate Stereo 70, pentru stabilirea exactă a poziționării/localizării și a cotelor celulelor 1 și 2, inclusiv secțiunilor acestora, precum și verificarea funcționalității și etanșeitatea puțurilor și conductelor de captare a biogazului, precum și a rețelei de conducte pentru transportul biogazului, pentru forajele existente pe celula 1 și celula 2 – secțiunile 1-3, precum și executarea de foraje pentru captarea biogazului pe toate secțiunile închise (celula 2 – secțiunile 4, 5 și completare secțiunea 3) și efectuarea interconectării lor în sistemul de colectare și transport biogaz, astfel încât să fie respectate prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. Pentru neconformitățile constatate în cadrul depozitului de deșeuri au fost aplicate sancțiuni în conformitate cu prevedereile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, în cuantum de 12.500 de lei”, ne‑a mai informat comisarul Brândușa Orășanu.