Este oficial. Părinții vor avea dreptul la o zi liberă, o dată pe an, pentru a-și duce copiii minori la controalele medicale de care au nevoie. Guvernul a aprobat deja normele metodologice de aplicare a legii care le oferă acest drept. 

Beneficiar va fi doar un singur părinte. Ca să aibă dreptul la ziua liberă, acesta trebuie să depună, la angajator, o cerere scrisă prin care să solicite acordarea acestui drept. Cererea se depune cu 15 zile înainte de vizita la medic. La acest document se anexează și o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă că acesta nu a mai solicitat o zi liberă în acel an, și nici nu va mai solicita. Copilul poate fi investigat clinic, atât în unitățile sanitare de stat, cât și în cele private. După efectuarea controlului medical, părintele va fi obligat să prezinte medicului de familie al copilului rezultatele investigațiilor clinice. Pe baza acestora, medicul de familie va elibera, gratuit, o adeverință, pe care părintele trebuie să o prezinte angajatorului, ca dovadă că au fost efectuate controalele medicale. În situația în care ziua liberă a fost acordată în ­cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie are obligația de a elibera pentru acesta o scutire medicală. Cei care au doi copii, vor beneficia de o singură zi liberă lucrătoare, pe an. Doar cei care au trei sau mai mulți copii, vor primi două zile libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. Legea a fost aprobată la solicitarea Ministerului Sănătății.