Ministerul Transporturilor a postat pe site-ul instituției proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere aferente Pasajului suprateran de pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti, estimând costuri totale de 23 milioane lei pentru plata celor 107 proprietari de imobile.

Articol apărut în nr. 348 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

exproprieri

”Pentru prezentul proiect este necesară aprobarea sumei estimate cu titlu de despăgubire, în valoare de 23.002.000 lei, aferentă unui număr de 107 imobile, în suprafaţă totală de 44.582 mp, respectiv construcţii şi împrejmuiri, prevăzute în Anexa proiectului de HG”, se arată în nota de fundamentare, cu mențiunea că suma de 23.002.000 lei rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat ANEVAR.

Procedurile de expropriere vor fi efectuate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din subordinea Ministerului Transporturilor.

Potrivit legii

Planurile cu amplasamentul lucrării au fost avizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București şi judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi HG 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia. Lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a fost compusă în baza evidenţei O.C.P.I. Bucureşti – pentru Capitală – sector 6 și, în baza evidenţei primăriilor Domneşti, Clinceni, Bragadiru – din Ilfov. Listele iniţial avizate de către primăriile ilfovene menționate și O.C.P.I. Bucureşti pentru municipiul Bucureşti – sector 6 – au fost întocmite de către proiectant, la nivelul anului 2014, dar au fost acutalizate în 2017 de către autorităţile locale, în conformitate cu prevederi legale.

În situaţia în care în cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia întocmirii documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie, se vor respecta prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată. Iar în măsura în care unele dintre construcţii au destinaţia de locuinţă se va proceda potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată şi Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Sens giratoriu suspendat la Domnești

Lucrările pentru proiectarea și execuția pasajului suprateran de la Domnești – de tip giratoriu-suspendat (care ar trebui să rezolve una din intersecțiile problemă de pe Centura Capitalei), au fost atribuite asocierii Straco – Comnord – Specialist Consulting, pentru 91,5 milioane lei (circa 20 milioane euro). Pasajul ar urma să aibă o lungime de circa 258 de metri și, așa cum precizam mai sus, are ca obiectiv principal descongestionarea circulației la intersecția Centurii rutiere a Capitalei și a Centurii feroviare din jurul Bucureștiului cu strada Prelungirea Ghencea și DJ 602.