Necazurile se țin lanț în viața ta și simți că nu mai răzbești, că te afunzi în greutăți? Nu pica în deznădejde! Oricât de complicate par a fi problemele care s-au năpustit asupra ta, adu-ți aminte că ești fiul Domnului și nu-și va lua mâna de pe tine.   

Dumnezeu cunoaște foarte bine nevoia naturii umane. El știe că pentru a fi fericit în viață, trebuie să fii mângâiat și încurajat. Însăși, ființa umană a fost creată de divinitate prin atingere. De ce? Tocmai pentru a exista încă de la începuturi o relație apropiată între om și Dumnezeu. “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu…

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om .” (Geneza 2, 7; 21-22). Însăși cartea sfântă ne spune că Dumnezeu venea cu regularitate în Grădina Edenului și vorbea cu Adam și Eva, primele creații umane ale Sale. De ce? Pentru a avea un contact cât mai apropiat cu lucrarea mâinilor Lui. Așadar, și tu poți primi mângâierea Domnului în momentele de cumpănă. Trebuie doar să fii în comuniune cu El, să îl iubești, să îl cinstești și să-i ceri ajutorul. Iată numai câteva din promisiunile pe care ni le-a făcut Tatăl nostru și care, odată respectate, te vor ajuta să eviți anumite situații delicate, sau chiar să treci mai ușor peste încercările vieții! 

Când ești trist  

“Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați”, spune Domnul Dumnezeul nostru. Este promisiunea pe care Tatăl Creator a făcut-o ca să ne aline suferințele și să nu ajungem să ne pierdem încrederea în viața veșnică, liniștită și frumoasă. Ca să înțelegi mai bine această promisiune divină, adu-ți aminte de anii copilăriei tale și încearcă să faci conexiunea cu realitatea din prezent. Când erai de-o șchioapă și plângeai că ți-a furat jucăria un alt puști, cădeai și te loveai atât de tare încât te podideau lacrimile, mama venea la tine în goana mare, te mângâia și te liniștea. Te încuraja spunându-ți “Nu mai plânge. O să treacă”. Și alinarea venea de îndată. Același lucru se întâmplă și acum cu tine. Tatăl din ceruri care te-a creat este omniprezent în viața ta și după o perioadă de suferință te va mângâia. “El va șterge orice lacrimă din ochii tăi. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut…(Apocalipsa 21, 4) Mâinile Mântuitorului pe care omenirea prin păcatele numeroase le-a străpuns în ceasul răstignirii Lui pe cruce, te vor mângâia, binecuvânta și-ți vor aduce liniștea de care ai nevoie. Credința curată și puternică în Dumnezeu îți redă starea de bine.  


Când te simți singur și neputincios 

“Nu te teme, căci Eu voi fi cu tine” este cuvântul Domnului care se dovedește a fi cel mai bun leac împotriva fricii. Indiferent de cauzele temerilor tale, te poți baza și experimenta cu încredere promisiunea lui Dumnezeu “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte!” (Ioan 14, 27) Crede cu tărie că El îți este aproape în fiecare clipă, comunică-i prin rugăciuni temerile și nevoile tale, și nimic rău nu se va atinge de tine. 


Când ești bolnav

“Eu sunt Domnul care te vindecă”. Așadar, atunci când îți mistuie trupul o suferință fizică, cel mai bun tratament îl obții lăudând și respectând cuvântul lui Dumnezeu. Trupul tău va prinde putere după rugăminți fierbinți. Pleacă-ți genunchii și roagă-te în tihnă cu suflet curat, și ai să constați că minunile cu vindecările în cazul multor boli considerate de cei mai buni medici incurabile, nu sunt simple povești. “Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu Sunt Domnul care te va vindeca.” (Exod 15, 26) 


Când nu știi ce decizie să iei 

“Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta” (Psalmul 32, 8). Aceasta este cea mai bună dovadă că ajuns la drumuri de răscruce, în situația în care trebuie să iei o decizie importantă care te pune în dificultate pentru că nu știi calea cea bună, nu ești singur. Fie vei avea un sfătuitor, un învățător care te va călăuzi, fie vei fi înzestrat cu diplomația care te va ajuta să iei decizia cea mai dreaptă, cea mai înțeleaptă astfel încât, să urmezi cel mai bun drum.

Rugăciuni la vreme de necaz

Doamne, Tu ai căzut, dar Te-ai ridicat iarăși, 

Ca să fii pildă nouă, greșiților Tăi, 

Și să ne înveți cum să ne ridicăm atunci când sutem în necaz,

Și cum să ne purtăm mai departe,

Crucea pe care ne-ai hărăzit-o tuturor. 

În Tine mă încred, Mântuitorule, 

În spirit și în trup Te rog, să mă întărești,

Și din nevoi să mă ridici să merg mai departe. 

Amin! 


Doamne, ai milă și nu zăbovi, 

Primește cu bunătatea Ta, rugăciunea mea, 

Apără-mă cu harul Tău 

Și ajută-mă să fiu statornic în angajamentul ce-l iau față de Tine. 

De a da o bucată de pâine la săraci 

Și de a mă ruga pentru cei aflați în primejdii sau suferință,

Și pentru mântuirea tuturor oamenilor. 

Trimite, Doamne, binecuvântarea Ta peste dușmanii mei cunoscuți…. (rostește-le numele) și necunoscuți 

Și îndreaptă-i cu gânduri bune spre mine, 

Și spre toți ai casei mele. 

Tu Doamne, care dorești unire și dragoste pe pământ, 

Fă-i pe cei ce mă asupresc, mă urăsc, mă chinuiesc, mă descurajează, mă desconsideră, 

Să cunoască milostivirea Ta, 

Luminează-le inima și fă-o primitoare de dragoste, 

Ca să trăim în deplină unire, 

Cu inima curată,

Și ne iartă nouă greșelile, 

Precum și noi iertăm celor ce ne greșesc. 

Amin!