Ziua ce urmează Pogorârii Duhului Sfânt este o zi a bucuriei depline, a luminii divine şi a sufletului fiecăruia dintre noi. Așadar, astăzi este marea sărbătoare închinată Sfintei Treimi, cea care stă la baza spiritualităţii şi temeiului iubirii creştine.

Toţi cei ce trăim cu dragoste de Dumnezeu, iubim sărbătoarea Sfintei Treimi. Revenind în sânul bisericii cu prilejul acestui praznic Împărătesc, ne unim vocile cu glasurile magice ale preoţilor, ne bucurăm inimile şi ne umplem sufletele de pace şi de frumos. În lăcaşul înmiresmat de minunatele flori ale Raiului, aducem cinstire şi mulţumire Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeu Cel Adevărat, îndreptător al sufletelor noastre. Într-o atmosferă de înaltă spiritualitate, până spre miezul zilei, deschidem larg ferestrele sufletelor şi oferim ceea ce avem mai bun şi mai frumos.

  • Sfânta Treime, o singură dumnezeire

La ceas de mare sărbătoare creştină, haideţi să ne reunim în rugăciune şi să laudăm împreună Sfânta Treime, din toată inima noastră! Să mărturisim minunile Ei pentru că prin Ea toate s-au făcut! Prin Sfânta Treime noi am primit sfinţenia şi iubirea veşnică. Şi totuşi… ce este Sfânta Treime şi de ce vorbim despre Ea? “Dumnezeu este unul după fiinţa Lui. Descoperirea dumnezeiască ne învaţă, însă, că acest Dumnezeu, unul după fiinţă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceste trei persoane sau ipostasuri dumnezeieşti alcătuiesc Sfânta Treime, taina de nepătruns de mintea omenească şi împărtăşită nouă prin Descoperirea dumnezeiască. Cuvântul „Tatăl” din Simbolul Credinţei, ne arată prima persoană a Sfintei Treimi. El arată însă şi legătura filială pe care noi, credincioşii, o avem cu El, căci El este „Tatăl nostru”, aşa cum spunem la începutul Rugăciunii Domneşti”, după cum frumos au explicat clericii pentru crestinortodox.ro.

  • Dumnezeu ni se descoperă tuturor, în chip tainic

Aşadar, când spunem cred în Dumnezeu, ne deschidem sufletul către toate cele trei persoane care sunt de o fiinţă cu El: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aşa cum mărturisesc preoţii la Sfânta Liturghie, Treimea este de o fiinţă şi nedespărţită. Din scrierile bisericești aflăm că taina Sfintei Treimi a fost descoperită, pe deplin, de Însuşi Fiul Domnului, Iisus Hristos, în ziua în care a fost botezat în apa Iordanului. La Botezul Său, în apă, au fost prezente toate cele trei persoane. Pe de o parte Tatăl, care a întărit miracolul descoperirii acestei taine, prin glasul Său din Ceruri, spunând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit”. Şi pe de altă parte, Duhul Sfânt, care, în chip de porumbel, s-a pogorât peste Iisus, Fiul, care, deşi era fără de păcat, a cerut să fie botezat de Ioan “ca să se împlinească toată dreptatea” (Matei III, 16-17). Celor ce cred şi trăiesc cu dragoste de Dumnezeu, Domnul li se descoperă în chip tainic.