Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov a avut pe Ordinea de zi și o analiză privind evoluția pieței muncii, la nivel județean, directorul executiv adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov, Iulian Gavrilescu prezentând, în deschiderea ședinței, stadiul realizării programului de ocupare (măsuri luate pentru creșterea șanselor de găsire a unui loc de muncă, precum și măsuri care stimulează angajatorii în vederea încadrării în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de muncă) pe semestrul I al anului în curs.

 

Articol publicat în ediția printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 362

15-page-001

Astfel, în contextul celei mai scăzute rate a șomajului la nivel național, de 1%, aferentă unui număr total de 1.718 șomeri înregistrați la 30.06.2017, s-au ­punctate elemente precum:

- număr total de persoane ocupate: 885;

- șomeri angajați prin ser­vicii de mediere a muncii: 637 (din care 214 pe durată nedeterminată) și după absolvirea cursurilor de formare profesională: 82;

- persoane ­care-și completează veniturile pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj: 61;

- prime de activare plătite pentru 16 persoane;

- angajatori care au încadrat în muncă șomeri cu vârsta de peste 45 de ani și care primesc pentru asta subvenții: 71;

- angajatori care au încadrat în muncă tineri NEET’s (“Not in Education, Employment or Training” – tineri din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) și care primesc pentru asta subvenții: 1;

- angajatori ­care au încadrat în muncă ab­solvenți de învățământ și primesc subvenții: 16;

- angajatori care au încadrat în muncă persoane cu handicap și primesc subvenții: 1.

Mai puțini șomeri indemnizați

Principalele caracte­ristici ale pieței muncii la nivelul semestrului 1 2017 comparativ cu perioada similară a anului anterior sunt reprezentate de scăderea cu aproximativ 22% a numărului de șomeri indemnizați; scăderea cu 17% a numărului de femei șomere; scăderea cu 21% a șomerilor cuprinși în categoria de vârstă 40-49 ani, dar și scăderea cu 10% a ­numărului șomerilor cu nivel redus de instruire. ”Faptul că regiunea București – Ilfov nu prezintă riscul unor fluctuații semnificative ale stocurilor de șomeri (prin, spre exemplu: concedieri colective; sau inexistența zonelor defavorizate) reprezintă un factor de liniaritate și constanță în evoluția pieței muncii la nivelul județului”, a subliniat Iulian Gavrilescu, adăugând că, ”pe fondul scăderii stocului de șomeri, încadrările în muncă sunt în creștere la nivelul primelor șase luni ale anului în curs, numărul persoanelor ocupate fiind dublu față de anul 2016 (885, comparativ cu 452). Cea mai semnificativă pondere se constată la încadrările prin medierea muncii, care au crescut cu aproximativ 2,5 ori față de perioada similară a anului trecut  (637, comparativ cu 237).

Unde îi găsiți pe reprezentanții AJOFM Ilfov?

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov funcționează în teritoriu cu 6 puncte de lucru, sediul central fiind în București, str. Ruginoasa nr. 4, sector 4 (cartier Tineretului, în spatele Pieței Norilor). Punctele de lucru din județ sunt în Buftea, Clinceni, Măgurele, Pantelimon, Săftica și Voluntari.