Comisia Europeană (CE) actualizează normele europene privind drepturile călătorilor din transportul feroviar, pentru a-i proteja mai bine pe aceștia în caz de întârziere, anulare de curse sau discriminare, se arată ­într un comunicat al forului comunitar, dat  publicității.

CE consideră că cei care utilizează transportul feroviar ar trebui să fie pe deplin protejați, indiferent de destinația lor în UE.

Totodată, se urmăreș­te garantarea informării adecvate a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. În același timp, propunerea CE este proporțională și recunoaște faptul că operatorii feroviari pot, în anumite circumstanțe stricte, să fie scutiți de obligația de despăgubire a călătorilor în caz de întârziere.

Normele vor fi actualizate

Propunerea Comisiei ac­tualizează normele exis­tente privind drepturile călătorilor din transportul feroviar în cinci domenii principale: aplicarea uniformă a normelor (serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale nu mai pot fi exceptate de la aplicarea normelor privind drepturile călătorilor. În prezent, doar 5 state membre — Belgia, Danemarca, Italia, Țările de Jos și Slovenia — aplică integral normele, în timp ce altele au pus în aplicare diferite grade de derogări, care îi privează pe călători ­într-o mare măsură de drepturile lor), informare și nediscriminare (o mai bună informare a călătorilor cu privire la drepturile lor, de exemplu, prin imprimarea informațiilor pe bilet. Călătorii care utilizează servicii conectate cu bilete separate trebuie să fie informați dacă drepturile lor se aplică pentru întreaga călătorie sau numai pe anumite segmente.

Discriminarea – interzisă

Discriminarea pe motive de naționalitate sau loc de reședință este interzisă.  Persoanele cu han­dicap sau cu mobilitate redusă vor beneficia de drepturi îmbunătățite (dreptul obligatoriu la asistență în toate serviciile și despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate. Informațiile relevante trebuie să fie furnizate în formate accesibile, iar personalul feroviar trebuie să beneficieze de formare în vederea sensibilizării cu privire la persoanele cu handicap), asigurarea respectării le­gislației, procedurile de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni (termene și proceduri clare pentru so­luționarea reclamațiilor și responsabilități și com­petențe clare ale au­to­rităților naționale res­pon­­sabile cu aplicarea și asigurarea respectării drepturilor călătorilor), proporționalitate și echitate juridică (o clauză de „forță majoră” va scuti societățile feroviare de obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale care nu pot fi prevăzute sau împiedicate). Potrivit normelor actuale, societățile feroviare trebuie să plătească despăgubiri chiar și atunci când se confruntă cu astfel de evenimente.

Propunerea Comisiei trebuie examinată și adoptată de Parlamentul și de Consiliul European, înainte de a intra în vigoare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.371