APIA informează potenţialii beneficiari că 29 decembrie 2017, inclusiv, este termenul limită de depunere a cererilor pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al municipiului București,

Condiții pentru fermieri

➲să fie înscriși în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier);

➲să fie înscriși în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;

➲să fie înscriși în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

➲să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al ANSVSA sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

➲suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

➲să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

➲să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Documente necesare

➲copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;

➲adeverinţă  eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

➲adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;

➲situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;

➲copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

➲situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat  anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar ;

➲dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare și federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare precum și la ANIF, furnizorul de apă și de electricitate, după caz;

➲copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

➲cantitățile de  motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri  funciare;

➲angajamentul solicitantului persoană fizică  cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau  întreprindere individuală.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.382