Centrul Județean Ilfov al APIA anunță, printr-un comunicat, că a fost finalizat controlul anual pe teren și prin teledetecție. După cum ne informează dl. director Ion Nicuț, la nivel național doar 12 județe au reușit introducerea în baza de date a rapoartelor de control, printre acestea aflându-se și județul Ilfov, fapt care permite dema-rarea plății avansului pentru subvențiile pentru terenul agricol. 

“Autorizarea plății în avans se efectuează pentru 3100 de fermieri”, ne-a spus dl. Sorin Radu, directorul adjunct al Centrului Județean Ilfov al APIA. Acțiunea de con-trol și supracontrol a vizat 139 de fermieri eșantionați pentru controlul clasic și 219 fermieri controlați prin teledetecție. To­todată s-a efectuat și controlul de ecocondiționalitate pentru 34 de fermieri, precum și supracontrolul pentru 8 fermieri. În urma acestor controale, procentul excluderilor a fost minim, în unele cazuri datorându-se unor erori de sistem. “Am lucrat până astăzi la 5 dimineața(15 oct.-n.r.) ca să terminăm introducerea rapoartelor. Nu a contat că am lucrat și duminica. Am dorit ca fermierii să-și încaseze banii la timp”, ne-a mai spus dl. director. Prima tranșă este în valoare de 53,88 de euro/ha și s-a demarat achitarea acesteia înce-pând cu 16 octombrie.

De la CJ APIA Ilfov mai suntem informați că în perioada 16 oct.-15 nov. 2012 se pot depune cererile de ajutor pentru Măsura 215 privind bunăstarea la păsări. Ghi-dul solicitantului pentru această subvenție va putea fi consultat pe site-ul APIA. În intervalul 16-31 octombrie trebuie depus decontul justificativ trimestrial pentru Măsu-ra 215 privind bunăstarea porcinelor. Decontul trebuie însoțit de documentația specifică fie­cărui pachet, conform Ghidului solicitantului. Mai trebuie precizat că, pentru trimestrul IV, nu se mai depun cereri de plată pentru bunăstare porcine conform H.G. 839/2010, acesta urmând a fi abrogat. Se pot depune, însă, documentele justifica-tive ca­re atestă păstrarea condițiilor asumate prin angajament.

În ceea ce privește cuantumul alocat pentru PNDC zootehnie, acesta a fost stabilit prin H.G. 978/2012 la 500 de lei pentru bovine și la 40,8 lei pentru ovine/caprine, prin H.G. 976/2012. În urma încheierii convențiilor pentru finanțarea capitalului de lucru, pentru desfășurarea activităților curente, în derularea acestor plăți vor fi impli-cate următoarele bănci: CEC Bank, Banca Intesa, Banca Transilvania și BRD, în această perioadă eliberân­du se și adeverințe celor interesați de contractarea unor credi-te bancare.