Avocat Laura Scutaru   

Casa de Avocatură Coltuc 

Telefon: 031/425.93.85

„Timp de patru ani am fost angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. De două săptămâni am fost destituit din funcţie pentru restructura-rea departamentului şi desfiinţarea postului, conducerea companiei spunându-mi că nu există posturi vacante ca să mă repartizeze pe alt post. Menţionez că am avut contract declarat atât la Fisc cât şi la Inspectoratul Teritorial al Muncii, cu program de lucru de patru ore. Cu toate acestea, Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu-mi acordă şomaj cum aş dori. Mi se spune că acest drept îl au doar foştii angajaţi cu program de opt ore. Unde trebuie să mă adresez şi ce am de făcut?”

Constantin Dăianu – Buftea 

Răspuns:

Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj cu modificările şi completările ulterioare, şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ ur-mătoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci, nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare şi este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. Pen-tru a putea fi indemnizat trebuie să fi cotizat minim 12 luni din ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii. Din prevederile legale nu reiese faptul că fiind înca-drat cu un contract de muncă de 4 ore nu beneficiaţi de ajutor de şomaj. Aveţi dreptul să depuneţi dosar de şomaj şi să vi se acorde indemnizaţia.

Aşteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail  avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com