Calendarul noului an școlar, în Ilfov

@ Când iau elevii ilfoveni ”vacanța de schi”? @˜ Câte note sunt necesare și cum se încheie mediile? ˜ Se mai susțin teze?

Anul școlar 2022-2023 nu va mai fi împărțit în semestre, elevii mergând acum la școală pe o structură formată din 5 module, noua organizare fiind aprobată de Ministerul Educației pe 31 martie 2022, prin ordinul 3.505. Prima zi de cursuri este 5 septembrie 2022, fiind prima dată în istoria recentă a școlii românești când debutul este atât de devreme, în prima lună de toamnă.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 615, ediția print

Cursurile se încheie pe 16 iunie 2023, și, tot în premieră, anul acesta școlar va avea și o vacanță ”mobilă”, Aceasta a fost fixată de inspectoratele școlare, iar în județul Ilfov, această vacanță ”mobilă” a fost denumită ”vacanță de schi” și va fi luată între 6 și 12 februarie 2023. Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanță toți elevii în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie.

Așadar, în Ilfov, anul școlar 2022-2023 este structurat astfel:

l modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

l modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

l modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, apoi, aici apare ”vacanța de schi”, până vineri, 10 februarie 2023;

l modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță de primăvară: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

l modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023, după care vacanța ”mare” sau ”de vară”: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Excepții pentru anumite clase:

l pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 2 iunie 2023;

l pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 9 iunie 2023;

l pentru ­clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la primul punct, pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 23 iunie 2023;

l pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Programul național ”Școala altfel” și Programul ”Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe NU se planifică în același modul de învățare.

Prin excepție de la prevederile menționate mai sus, ”la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică”.

Regulile noi la școală, din 5 septembrie 2022

Noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat în Monitorul Oficial în iulie a.c. și stabilește cel puțin 10 modificări față de vechiul ROFUIP, cu începere de la 1.09.2022. Spre exemplu,, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, iar profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină. Potrivit ROFUIP 2022, “elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic”. Acesta va fi folosit “pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare”. În cazul elevilor de clasa pregătitoare și I, care nu pot fi lăsaţi repetenţi, dar “au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare”, aceștia rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară.

Transferul elevilor de clasa a IX-a se va putea face în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti sau a documentelor medicale justificative. Acești elevi se pot transfera doar în situația în care media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferal.

Începând cu anul școlar 2022-2023, tezele NU mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute de profesorii care decid asta! Acum, notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei. Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru.

Noi cataloage școlare și carnete de note

Noile modele de cataloage școlare și de carnete de elev, pentru anul școlar 2022-2023, structurat pe module, au fost publicate de Ministerul Educației pe 15 iulie 2022.