În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 30 octombrie 2017, a fost aprobat contul de execuție al bugetului local, pentru trimestrul III al anului în curs, veniturile realizate până la acest moment fiind mai mari decât planificarea, iar cheltuielile, mai mici decât ceea ce a fost prevăzut la începutul anului.

Articol apărut în ediția print a Jurnalului de Ilfov nr. 375

Următorul punct de pe Ordinea de zi a vizat stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, valabile pentru anul 2018. Acestea vor fi de 0,55 lei/kg, la grâu, 0,50 lei/kg, la orz, 0,50 lei/kg, la porumb, 1,20 lei/kg, la floarea soarelui, 1,20 lei/kg, la soia și 1,40 lei/kg, la rapiță.

În continuare, consilierii județeni au aprobat trecerea din domeniul public al județului Ilfov și admnistrarea CJI, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului Bu­curești (CGMB), a unor su­prafețe de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe ”Henri Coandă”, dar și încheierea unui Acord de Cooperare între județ, prin Consiliul Judeţean și Asociația Ecvestră Western Dream (din Tunari), în vederea participării sportivei Nicole Drăgoi (cel mai bun sportiv al Clubului de echitație Western Dream, cu rezultate notabile la competiții interne și internaționale) la Concursul Internațional de profil de la Roosental (Olanda). Acesta va avea loc în perioada 30.11.2017 – 03.12.2017, iar Nicole Drăgoi, fiind minoră, va fi însoțită la concurs de antrenorul personal Rareș Stănescu și de tatăl său, Mihai Drăgoi, care este și îngrijitor de cabaline și medic veterinar. Atât în competițiile naționale, cât și în cele internaționale, echi­pamentele ­calului și că­lărețului vor purta sigla CJI și, la fel, vor fi inscrip­ționate remorca de transport cai și toate bannerele clubului care vor fi montate la viitoarele concursuri. Costurile estimative ale acestei deplasări, cu o durată totală de circa 2 săptămâni (drumul până în Olanda cuprinde și trei opriri la diferite baze de echitație de pe traseu, pentru odihna și relaxarea calului și a echipei, apoi antrenamentele de la baza de concurs necesare cu cel puțin 4 zile înaintea competiției, pentru acomodarea sportivului și calului cu locația) au fost calculate la 10.000 de euro.

Cofinanțări ale CJI pentru proiecte aprobate în cadrul PNDL 2017-2020

Pentru realizarea in­ves­tiției ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov – DJ 602 (Domnești – A1) și limita județului Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Local (PNDL) 2017-2020, consilierii județeni au votat ”pentru” partea de cofinanțare de la bugetul local, în acest caz fiind vorba de 5.186.690 de lei (TVA inclusă). Suma include și plata unor cheltuieli neeligibile, care nu se finanțează de la bugetul de stat, prin PNDL, precum obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare, studii de teren sau de expertize tehnice și de audit etc.

Iar pentru realizarea in­vestiției ”Reabilitarea și mo­dernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Dom­nești)”, proiect finan­țat, de asemenea, prin PNDL, cu 38.375.204 lei, a fost aprobată și participarea CJI cu 46.508.390,80 lei (TVA inclusă). Suma a rezultat ca diferență dintre valoarea totală necesară realizării obiectivului – de 84.883.594,80 lei, cu TVA și valoarea aprobată de la bugetul de stat, menționată mai sus.

Și, pentru cea de-a treia investiție, ce se va realiza cu finanțare în cadrul PNDL 2017-2020, de 25.860.203 lei – ”Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca” – s-a aprobat o cofinanțare a CJI de 3.871.314,68 lei (TVA inclusă). Așadar, o valoare totală a lucrării de 29.731.517,68 lei.