Consilierul Ninel Fătu, primarul interimar Mariana Dumitrescu și secretarul primăriei, Florin Matei

 

Jilava este o comună aparte în Ilfov. Comunitatea de aici se confruntă cu o paletă largă de necesități, care mai de care mai stringente. Nevoile sunt multe, banii sunt prea puțini pentru a le satisface pe toate. Unde să-i investești mai întâi? O întrebare la care este greu de răspuns. Iar de aici se iscă multe dispute și discuții aprinse între membrii acestei comunități și, în mod firesc până la urmă, între reprezentanții acestora, consilierii locali. Drept urmare, vă prezentăm o selecție de alocări bugetare care au stârnit cele mai multe discuții și controverse.

Articol apărut în nr. 350 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

jilava 1Astfel, miercuri 3 mai, ședința Consiliului local Jilava convocată pentru stabilirea și aprobarea bugetului de investiții  și cheltuieli al comunei a fost, pe alocuri, una cu scântei. În cele din urmă, însă, rațiunea a învins, iar consensul a fost obținut după aproape 4 ore de dezbateri aprinse.

Două puncte pe ordinea de zi

La ședință, au fost prezenți toți consilierii locali, alături de primarul interimar Mariana Dumitrescu, secretarul comunei, Florin Matei și șeful serviciului de achiziții publice, Cristian Jugănescu. Pe lângă aceștia, au participat la dezbaterea bugetului și un grup de circa 15 cetățeni, care, pe parcursul ședinței, au avut o serie de intervenții cu privire la modul în care au fost alocate fondurile bugetului local.

Paul Popescu, preșe­dintele de ședință, a prezentat cele două puncte aflate pe ordinea de zi: 1. „Aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la bugetul local al comunei Jilava, pe anul 2017” și 2. „Aprobarea proiectului de hotărâre privind transportul public de călători desfășurat de RATB între municipiul București și comuna Jilava”, care, de asemenea, a fost aprobat în unanimitate.

35,345 de milioane de lei, bugetul comunei pentru 2017

Discuțiile asupra bugetului au avut ca punct de plecare modificările efectuate în proiectul de buget în cadrul ședinței comisiei economice, din ziua anterioară. În ceea ce privește proiectul de hotărâre privitor la transportul de călători, comisia economică a adoptat un amendament care prevede ca traseul viitoarei curse RATB să fie stabilit de Consiliul local Jilava. De asemenea, comisia economică a mai efectuat o serie de modificări ale sumelor destinate unor capitole ale bugetului, modificări pe care consilierii au căzut de acord să le dezbată punct cu punct.

Consilierii au fost astfel informați că bugetul comunei are trei componente principale: cheltuieli materiale, cheltuieli de personal și investiții. Pentru cheltuielile materiale au fost prevăzute 11,2 milioane de lei, pentru cheltuielile de personal – 10,07 milioane lei, iar la investiții – 14,07 milioane de lei.

Discuții, dispute, divergențe…

În continuarea ședin­ței, președintele Paul Popescu a propus dezbaterea pe capitole a fiecărui punct din proiectul de buget. Dacă în privința unor puncte nu au existat divergențe, în alte cazuri, sumele alocate au generat dispute din cauza reducerilor propuse de comisia economică.

Una dintre aceste reduceri privea diminuarea sumei alocate pentru reparații la școli și grădinițe de la 500.000 de lei la 150.000 de lei. În urma intervenției primarului interimar Mariana Dumitrescu,  a discuțiilor purtate și a argumentelor aduse, consilierii au votat în majoritate propunerea de sumă inițială, cu o abținere, cea a consilierului Cornel Mariea.

„Steaua Sudului”, „Monta” și serviciile juridice, alte prilejuri de dezacorduri

Alte reduceri au vizat suma alocată pentru reparațiile curente ale patrimoniul public, de la 500.000 la 200.000, în special pentru reparații la imobilele de locuințe sociale de la „Steaua Sudului” și „Montă”. După discuții aprinse, în care a fost pusă problema modului în care a fost realizată estimarea acestei sume și necesitatea alocării ei, consilierii au ajuns, în unanimitate la concluzia că trebuie alocată suma inițială, de 500.000 de lei.

În cazul serviciilor de salubritate, fără deszăpezire, decizia comisiei economice a fost opusă deciziilor anterioare. De data aceasta, membrii comisiei  au propus mărirea sumei propuse inițial, de 131.000 de lei, până la valoarea de 270.000 de lei. În urma discuțiilor, au fost propuse două cuantumuri, de 200 și 230 de mii de lei. Consilierii s-au pronunțat pentru alocarea sumei de 230.000 de lei cu 12 voturi „pentru” și 4 abțineri.

Tăieri de fonduri și suplimentări la anumite capitole

În continuare, au fost supuse votului alte tăieri propuse de comisia economică, pentru care membrii acesteia nu au avut argumente solide. În urma dezbaterilor, au rămas la cuantumul inițial sumele destinate asistenței tehnice pentru stația de epurare (50.000 lei, față de 35.000), pentru serviciile de întreținere și verificare instalații termice și apometre, care fusese redusă de la 50.000 la 30.000 de lei și pentru „probe ape și autorizații de gospodărire a apelor”, 70.000 de lei față de 30.000.

Au mai fost reduse și alocările pentru serviciile de înhumare a decedaților cu identitate necunoscută – 30.000 de la 50.000 lei și cele pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân – 60.000 lei, față de 80.000 lei inițial.

În cazul serviciilor de transport RATB, însă, suma inițială de 200.000 lei a fost majorată de consilieri la valoarea de 500.000 de lei. Și bursele de merit ale elevilor au beneficiat de o mărire din partea consilierilor. Practic, suma alocată s-a dublat, de la 25.000 la 50.000 de lei.

Ultimul hop, investițiile

La final, Capitolul 51 Investiții, a fost aprobat în unanimitate, după ce s au făcut o serie de modificări. Astfel au fost reduse fondurile pentru studiile de fezabilitate(SF) și proiecte tehnice (PT) de la 165.000 la 80.000 de lei atât pentru noul sediu al primăriei, cât și pentru Centrul educațional pentru elevi.

Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine. După câteva ore de discuții, care până la urmă s-au dovedit constructive, bugetul comunei a fost aprobat. Cum „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”, nimeni nu are pretenția că a ieșit un buget perfect echilibrat, dar el poate fi îmbunătățit cu ocazia rectificării bugetare de la sfârșitul lunii august. Îmbucurător este că se confirmă faptul că atunci când oamenii se așează la sfat, cu bune intenții, rezultatul nu poate fi decât unul pozitiv.

Consilierii Mioara Drăgan, Paul Popescu – președinte de ședință, și Cornel Mariea
Consilierii Mioara Drăgan, Paul Popescu – președinte de ședință, și Cornel Mariea
Consilierul Ninel Fătu, primarul interimar Mariana Dumitrescu și secretarul primăriei, Florin Matei
Consilierul Ninel Fătu, primarul interimar Mariana Dumitrescu și secretarul primăriei, Florin Matei
Consilierii din Jilava au aprobat bugetul comunei pentru anul 2017
Consilierii din Jilava au aprobat bugetul comunei pentru anul 2017