20 de proiecte de hotărâre, aprobate în ultima ședință de Consiliu din 2015

Consilierii județeni din Ilfov au analizat și supus votului, în ședința de Consiliu, din 18 decembrie, condusă de președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache și de către vicepreședintele CJI, Cristina Manicea, 20 de proiecte de hotărâri.

Imediat după aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 12 și 17 noiembrie 2015, s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean a lui Cristian Toma, ca urmare a demisiei acestuia. Decizia a fost luată de către Toma, în condițiile în care proiectul său, în concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a fost declarat admis, cu nota 8,91. Perioada în care acesta se va ocupa de Centru va fi de 5 ani.

În continuare, a fost votat Programul anual de achiziții publice pe 2016 și a fost aprobată exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere (vacante) de director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Ilfov, de către Mariana Manțu. Aceasta va beneficia de un salariu de bază de 5.499 lei.

 

Plan de ocupare a funcțiilor publice

Consilierii județeni au votat ”pentru” și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al CJI, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov, Camera Agricolă Ilfov și DGASPC Ilfov.

 

Bani pentru biserică și pentru Buftea

Pentru Biserica Parohială ”Sf. Gheorghe”, din Mogoșoaia, s-a aprobat un sprijin financiar de 250.000 de lei, pentru finalizarea lucrărilor de restaurare-conservare a catapetesmei.

Următoarele proiecte de hotărâri aprobate au vizat modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și acordarea a 5 milioane de lei, din bugetul local al județului Ilfov, pentru Buftea, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor derulate de acest oraș și finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul nr. 11 pe Ordinea de zi a vizat modificarea și completarea HCJI nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea HCJI nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov. Astfel, Mihai Mirel Guță, fostul șef al ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov, înlocuit la finele lunii noiembrie 2015 la conducerea Inspectoratului, de către gen. de Brigadă Gheorghe Pop – a fost înlocuit și din calitatea de membru ATOP Ilfov.

 

Buget rectificat

Bugetul local al județului Ilfov pe anul 2015 a fost rectificat, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli. Astfel, bugetele capitolelor ”Autorități executive”, ”Sănătate” și ”Cultură, Recreere și Religie” au fost majorate cu 21,5 milioane de lei, 1,5 milioane de lei, respectiv 2 milioane de lei. S-a aprobat lista obiectivelor de investiții pe 2015, dar și repartizarea a 778.000 de lei din sume defalcate din TVA pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe UAT-uri și a 781.000 de lei, tot din sume defalcate din TVA reținute ca urmare a diminuării gradului de colectare pe UAT-uri.

De asemenea, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2015 a trecut, fără probleme, de votul consilierilor județeni.

 

Prelungiri de contracte, la Spitalul Județean și Centrul Medico-Social de la Domnești

Consilierii județeni și-au exprimat, acordul pentru pre­lungirea duratei con­tractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 – a proiectului ”Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov”, proiect finanțat cu fonduri europene și a contractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 – a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dez­voltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești”, implementat, de asemenea, cu finanțare în cadrul POR 2007-2013. Pentru ambele proiecte, noile date pentru finalizare sunt 30.06.2016.

În continuare, consilierii și-au exprimat acordul privind participarea Spitalului Clinic de Urgență Ilfov la proiectul ”ASEC – Acces la servicii de e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat”. Valoarea totală a proiectului este de 4.172.448, 98 lei, din care 4.089.000 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, iar 83.448,98 lei este cofinanțarea proprie a spitalului. Valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile (TVA) este de 1.001.387,76 lei.

Aceleași taxe și în 2016

A fost votat și proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența CJI, pentru anul fiscal 2016. Acesta rămâne nemodificat, la valoarea stabilită în anul 2013. 

Alte trei contracte prelungite

Este vorba de contractele de finanţare a proiectelor ”Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea și modernizarea Bd.-ului Pipera”, ”Achiziţionarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranţei și prevenirea criminalităţii în orașul Voluntari“ și ”Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeţei carosabile în orașul Buftea”. Toate cele trei contracte au primit acordul pentru prelungire pâ­nă la sfârșitul lunii iunie 2016.