Clienții rău-platnici de energie electrică și alte categorii de consumatori vor fi obligați să depună garanții financiare la furnizorii de electricitate, pentru a primi acest serviciu, se arată într-un document de discuție elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Conform documentului, furnizorul va solicita constituirea în favoarea sa a unei garanții financiare de către client, în următoarele cazuri: în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale clientului menite să denatureze, în orice fel, indicațiile echipamentelor de măsurare, sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; în situația în care clientul ajunge de cel puțin două ori în 12 luni consecutive în situația de a i se întrerupe alimentarea cu energie electrică, pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice; atunci când clientul titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum. De asemenea, și clientul poate opta între constituirea garanției financiare sau plata anticipată a contravalorii energiei electrice furnizate. 

Din momentul în care un consumator primește solicitarea furnizorului, el are la dispoziție 10 zile financiare pentru a constitui garanțiile respective. Refuzul constituirii/actualizării garanțiilor financiare, în condițiile prezentei proceduri, dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de rețea deconectarea clientului de la rețea. Furnizorul poate condiționa furnizarea energiei electrice de constituirea/actualizarea garanțiilor financiare. 

Valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere pe­rioada de consum corespunzătoare duratei între începutul perioadei de facturare și data la care, conform prevederilor contractuale, clientul poate fi deconectat pentru neplata facturii, dar nu mai mare decât contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza de către client pe durata a 90 de zile, la tariful/prețul de contract. 

 În replică, Asociația Furnizorilor de Energie Elec­­trică din România (AFEER) a criticat această măsură, susținând că vor exista efecte nedorite asupra activității furnizorilor și asupra întregii piețe de electricitate. Reprezentanții furnizorilor au spus că impunerea de către furnizori a unor garanții financiare mărește costurile, iar pentru unii consumatori acest lucru este chiar foarte greu de constituit.