Ordinul MADR 619/2015 face unele modificări în criteriile de eligibilitate pentru încasarea ajutorului național tranzitoriu de către crescătorii de animale. Astfel, fermele de animale proaspăt înființate ar putea beneficia de ajutorul național tranzitoriu în zootehnie (ANTZ).

Începând cu anul de cerere 2016, ­ANTZ se acordă și pentru ex­ploatațiile nou înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: ● deţin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, la data ultimei zile înainte de data începerii depunerii cererii unice pentru anul în curs, înregistrate în RNE; ● la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

Pentru anul de cerere 2016, exploatațiile noi sunt cele înființate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul 2016. Toţi fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că efectivul de animale existent în exploatația cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinței, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

 

Documente cu care se face dovada livrării laptelui:

● copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură fiscală sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; ●  copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui; ● copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; ● copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui, pentru PFA, II, IF şi SC.