Legea zootehniei nr.32/2019, promulgată pe data de 16 ianuarie 2019 de președintele României, Klaus Iohannis, stabilește amenzi uriașe pentru crescătorii de animale.

Potrivit legii, constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, săvârşirea de către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) producerea de embrioni, material seminal, ouă de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi ouă de viermi de mătase, în afara unităţilor specializate autorizate în acest scop;

b) executarea neautorizată a transferului de embrioni sau a însămânţărilor artificiale;

c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei şi asigurarea numărului de reproducători masculi folosiţi în staţiuni de montă şi puncte de montă naturală;

d) monta clandestină, care constă în folosirea reproducătorilor masculi neautorizaţi;

e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea şi înregistrarea ecvideelor;

f) înscrierea de date neconforme cu realitatea în registrele genealogice, registrele unice de montă şi fătări, buletinele de însămânţare artificială;

g) nerespectarea normelor tehnice privind efectuarea lucrărilor de selecţie;

h) testarea reproducătorilor în unităţi neautorizate;

i) prestarea serviciilor de comercializare a materialului seminal congelat/conservat pentru însămânţare artificială fără autorizaţie;

j) inexistenţa documentelor evidenţelor zootehnice şi a paşaportului, după caz;

k) în situaţia în care operatorii autorizaţi nu notifică autoritatea competentă a statului în zootehnie cu privire la modificările survenite asupra documentaţiilor depuse pentru recunoaştere/autorizare/aprobare;

l) împiedicarea inspectorilor în zootehnie să-şi exercite controlul conform legislaţiei în vigoare, de către un operator;

m) refuzul unui operator de a duce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de inspectorul în zootehnie, la termenele stabilite de acesta;

n)când se constată abateri repetate referitoare la înregistrarea şi transmiterea datelor de către prestatorii de servicii;

o) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite pentru păşunat;

p) refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare a pa­jiştilor, împiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea.

Sancțiuni

Contravenţiilese sanc­ţionează astfel:

● cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), e), j), k), l), m), n), o), p);

● cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), f), g) şi i);

● cu amendă de la 6.000 la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) şi h);

● cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei schimbarea categoriei de folosinţă, precum şi a destinaţiei de utilizare a terenurilor agricole de către crescătorii de animale. Atrage după sine și nulitatea absolută a contractului de concesiune/închiriere/arendare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.436