În articolul precedent, vă povesteam despre harababura care domnește în cadastrul național. Situația din Ilfov este, însă ceva mai bună. Dacă la nivel național, doar 15% dintre proprietăți sunt înscrise în cartea funciară, conform spuselor directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ruxandra Ghiba, în Ilfov, peste 50% din imobile au fost înscrise în cartea funciară.

Așadar, o diferență mai mult decât semnificativă. Situația are două explicații. Pe de o parte, în Ilfov, în ultimele două decenii, au avut loc foarte multe tranzacții imobiliare, în urma cărora părțile implicate au fost obligate să înscrie proprietățile în cartea funciară. Pe de altă parte, munca asiduă depusă de specialiștii OCPI pentru crearea unei baze de date informatizată.

Aberații pe „metru pătrat”

Sunt, însă, în Ilfov și anomalii în privința pro­prietății asupra terenurilor, la nivel de lo­calități. Una dintre cele mai absurde situații poate fi întâlnită la Cernica. Acolo, pentru a ajunge din Cernica în Bălăceanca, locuitorii trebuie să treacă prin județul Călărași! Asta pentru că, în anul 1958, un teren aflat pe teritoriul de atunci al comunei a fost dat în administrare GAS-ului din Fundeni, județul Călărași. În 1968, când s-a făcut reorganizarea adminstrativă, terenul nu s-a mai întors în proprietatea comunei Cernica, cum ar fi fost firesc, ci a rămas pe teritoriul comunei Fundeni, din Călărași. „La Cernica s-a făcut o mare nedreptate. La Tânganu, grădinile oamenilor sunt în județul Călărași, iar casele în Ilfov! Mai mult, lacul Cernica și mănăstirea sunt pe teritoriul orașului Pantelimon. Conform documentelor de la arhivele statului, comuna Cernica s-a format în jurul mănăstirii. Și acolo există un litigiu cu Pantelimonul. E absurd. Adică tot ce este reprezentativ pentru Cernica nu se află pe teritoriul acestei comune!”, ne-a spus Ruxandra Ghiba, directorul OCPI Ilfov.

O altă anomalie se constată în satul Buda. Acesta este amplasat pe terenurile fostului IAS. O parte se află pe teritoriul orașului Măgurele, iar o altă parte pe teritoriul orașului Bragadiru. Numai că satul Buda este inclus în componența comunei Cornetu. „Este o anomalie. Sunt locuitori care plătesc impozitele la Bragadiru, alții la Cornetu!”, ne-a precizat Ruxandra Ghiba. 

Banii din tarife vor fi alocați lucrărilor de cadastru general

Despre toată această problematică, am stat de vorbă cu Anca Musceleanu, inginer-șef în cadrul OCPI Ilfov, care ne-a informat că Banca Mondială a făcut demersuri ca banii pe care îi obțin oficiile de cadastru din tarife să fie alocați Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pentru lucrări de cadastru general. „În momentul în care n-ai imaginea clară a proprietății nu mai poți vorbi de proiecte europene, de accesarea de fonduri, că te-ai blocat. Iarăși, nu poți vorbi de cadastru general până nu închei inventarierea fondului funciar”, ne-a spus Anca Musceleanu.

Un proiect menit să sprijine această activitate este și cel inițiat de Consiliul Județean Ilfov, care își propune informatizarea Registrului Agricol în 15 localități ilfovene. „Acest lucru va duce la ușurarea executării cadastrului general, pentru că nu toți proprietarii s-au înscris în Cartea Funciară. În aceste condiții, ce nu avem noi vom regăsi, cu siguranță, în Registrul Agricol, iar dacă acesta va fi informatizat, lucrurile se vor limpezi tot mai mult”, a subliniat Anca Musceleanu.

Mecanismele activității cadastrale

Inginerul-șef ne-a dezvăluit „tainele” activității de cadastrare și etapele care trebuie parcurse până la înscrierea în cartea funciară. „Există un flux integrat al documentațiilor de cadastru. Pasul întâi, se depune la Registratură documentația, unde este înregistrată electronic. Există și posibilitatea ca proprietarul, sau persoana autorizată să se înregistreze și on-line, în Registrul general de intrare (RGI). Pasul doi, proprie­tarul este trimis la Serviciul de Cadastru pentru alocarea unui număr cadastral. Documentațiile de înscriere în cartea funciară sunt trimise la Serviciul de Publicitate Imobiliară. Apoi, inspectorul de cadastru verifică în baza grafică de date suprafața, localizarea și se aplică ștampila de recepție care confirmă că documentația este în regulă, corespunzătoare cu evidențele exis­tente. În cazul în care se constată deficiențe la documentație, există în regulament posibilitatea emiterii unui ordin de completare, pentru ca autoritatea să poată completa, într-un anumit termen, ceea ce s-a solicitat. Apoi documentația ajunge la asistentul registrator, printr-un referent, pentru emiterea încheierii de carte funciară, care apoi poate fi ridicată, de la ghișeu, de persoana autorizată sau de proprietar”, ne-a „luminat” Anca Musceleanu.

În cazul documen­ațiilor pe flux întrerupt, alipirilor sau dezmembrărilor li se face recepția și sunt trimise la Registratură pentru a fi ridicate și pentru a se întocmi un act notarial. După întocmirea acestui act notarial, documentația revine la serviciul publicitate imobiliară, pentru înscrierea în cartea funciară.

Informatizarea arhivei a scurtat timpul de înscriere în cartea funciară

Toată această activitate a fost mult ușurată de întocmirea unei baze de date informatizată. „În 2006, analiza unei documentații cadastrale dura și trei luni. Prin construcția acestei baze grafice, înscrierea în cartea funciară durează mult mai puțin”, ne-a spus Anca Musceleanu.

În acest moment, există o bază de date grafică, aproape completă, cu tot ce exista în arhiva anilor trecuți. Astfel, la orice solicitare se poate identifica imobilul și, dacă există documentații cadastrale învecinate, sunt puse la dispoziție toate coordonatele. Baza de date a fost creată de-a lungul timpului. Ea conține atât numerele cadastrale cât și o bază grafică. În 2010, a fost introdus la nivelul OCPI Ilfov aplicația E-Terra care este un sistem integrat de cadastru și calcul funciar, folosit la nivel național. „Acum, avem șansa că toate documentațiile cadastrale întocmite sunt introduse în această baze de date. În prezent se lucrează la introducerea vechii baze de date în noua aplicație. Este un volum enorm de informație. Acum, la verificarea unei documentații este consultată baza veche de date, pentru că acolo sunt mai multe informații și apoi documentația este introdusă în aplicația ­E-Terra. Se primesc cereri de la Poliție, ANAF, pentru a identifica dacă un anumit proprietar are bunuri imobile pe raza județului. Și termenele de avizare sunt, acum, foarte clare: 20 de zile lucrătoare pentru o întabulare, 9 zile pentru alipire sau dezmembrare și 3 zile, la urgență”, ne-a precizat inginerul-șef.

Tarifele practicate de OCPI

 Taxa de primă înscriere – 120 lei. Ea cuprinde alocarea unui număr cadastral și înscrierea în cartea funciară; 

 Taxă dezmembrare – 60 de lei/imobil; 

 Taxa de urgență – de 5 ori valoarea lucrării.