În Monitorul Oficial au fost publicate o serie de sancțiuni pentru fermierii care solicită subvenții pentru anumite măsuri, dar nu respectă obligațiile acestora. Vizate sunt măsurile 10 „Agro – mediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” și pentru măsura 214 „Plăți de agro – mediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017.

Iată care sunt sancţiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice și a cerinţelor de bază relevante angajamentelor, în funcție de codul acestor sancțiuni:

Cod 1: sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv;

Cod 2: sancțiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv;

Cod 3: sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv;

Cod 4: sancțiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet*);

Cod 5: sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*)

Cod 6: sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*), iar fermierul este obligat să returneze toți banii primiți pe pachetul*) respectiv, până în acel moment (anii anteriori);

Cod 7: sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură**), iar fermierul este obligat să returneze toți banii primiți pe pachetul*), respectiv până în acel moment (anii anteriori);

Cod 8: sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură**) și, în plus, pentru anul următor, pe pachetul respectiv. Fermierul returnează toți banii pe pachetul*) respectiv, până la acel moment; în acest caz se consideră că fermierul nu a respectat intenționat condițiile.

*) În cazul pachetelor 2, 3 și 6 sancţiunea se aplică pe variantă. În cazul pachetului 8 sancţiunea se aplică pe rasă.

**) În cazul aplicării nivelurilor de sancţiune 7 și 8:

● pentru pachetele 1-7, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică și pachetului 8;

● pentru pachetul 8, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică și pachetelor 1-7.

Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Fermierii ce solicită plăţi pentru angajamente privind agromediu și climă au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin ordinul MADR, al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare.

În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin OMADR nr. 999/2016.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.345