˜ ”European Folk Tales: Hidden Tresures” – parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli

Școala gimnazială nr.1 Brănești a lansat, pe 5 septembrie 2016, proiectul european ERASMUS + KA2 ”EUROPEAN FOLK TALES: HIDDEN TREASURES” –  un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli.

 Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului și sportului. Acesta este structurat ȋn trei acţiuni – cheie: ”Mobilitatea persoanelor”, ”Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici” și ”Sprijin pentru reformarea politicilor”.

În cadrul acţiunii – cheie 2 se află și parteneriatele strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, trans­ferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european, oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împăr­tășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

”Pod” între generații

”În urmă cu un an, am cunoscut cinci cadre didactice din Uniunea Europeană pe platforma e-twinning cu care aveam ceva în comun: școlile din care provenim au elevi care nu-și cunosc suficient tradiţiile, cultura și istoria, iar copiii imigranţilor, unii elevi cu rezultate mai puţin satisfăcătoare la învăţătură și elevii CES întâmpină probleme de integrare în colectiv. Acestora li s-a adăugat și faptul că seniorii comunităţilor locale nu se mai simt valorizaţi după ce ies la pensie. Ne-am întrebat ce putem face în folosul acestora. Astfel s-a născut ideea unui proiect care să reprezinte un ”pod” între generaţii (copii – adulţi – seniori), având astfel ocazia să se cunoască mai bine și să se aprecieze la adevărata lor valoare. Cu mare entuziasm, ­ne-am hotărât să prezentăm în cadrul ședinţelor consiliilor profesorale ideea unui parteneriat Erasmus +. Toate cele șase școli au fost de acord, așa că ne-am pus pe treabă: am gândit proiectul, ­l-am scris, ne-am ales coordonatorul și am aplicat în vederea obţinerii unui grant. Așteptarea a fost lungă. Abia la sfarșitul lunii august am aflat rezultatul evaluării: APROBAT.

Școala noastră este, așadar, începând cu 5 septembrie 2016, beneficiara unui astfel de proiect, anume: ”EUROPEAN FOLK TALES: HIDDEN TREASURES”, nr. de referinţă 2016-1-IE01-KA219-016881-3, care se va derula pe parcursul a doi ani. Școlile implicate sunt din Irlanda (coordonator), Turcia, Italia, Polonia, Grecia și România. Acest proiect va reprezenta, pentru fiecare copil, o oportunitate de a-și face prieteni noi, de a se implica activ în activităţi care solicită imaginaţia, creativitatea, abilitățile de lucru în echipă și leadership.

Proiectul cuprinde două părţi: ”When my ­grandparents were children…” și ”National fairy tales, global messages…”. Vor fi implicaţi toţi elevii școlilor aflate în parteneriat, se va realiza un schimb de informaţii despre cultura, tradiţiile și ideile legate de metodele de predare – învăţare – evaluare, iar familiile copiilor (părinţi și bunici) vor fi implicate activ în activităţile acestui proiect, ca și persoanele în vârstă din comunitatea locală, vor fi îmbogăţite aptitudinile creative, de învățare și artistice ale elevilor, vor fi încurajați în utilizarea TIC și a limbilor străine.

 

Vom pune accent pe păstrarea și perpetuarea tradiţiilor, pe rolul basmelor populare în dezvoltarea atitudinii civice și respectarea valorilor morale, deoarece acestea reflectă valori morale universale. Profesorii vor afla mai multe despre celelalte sisteme educaționale europene, metode inovatoare de predare cu ajutorul întâlnirilor de proiect transnaționale, vor face schimb de idei cu privire la metodele pedagogice, își vor îmbunăţăți competenţele de exprimare în limba engleză și competenţele TIC, li se va dezvolta sentimentul de apartenență la comunitatea europeană și vor intra în contact cu diferite culturi și moduri de gândire”, ne-a declarat prof. Anișoara Aydin, responsabilul proiectului din partea României.