Înregistrarea nou-născutului se va putea face în 30 de zile de la data naşterii copilului, faţă de 15 zile cât e în prezent, iar mama fără acte de identitate îşi va putea înregistra copilul fără să prezinte o expertiză medico-legală, identificarea urmând să o facă poliţia prin ”verificări specifice”.

În nota de fundamentare, Guvernul justifică necesitatea aprobării hotărârii de guvern prin faptul că, ”la 30 iunie a intrat în vigoare OUG 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, iar pentru implementarea dispoziţiilor actului normativ de referinţă este necesară instituirea unui cadru normativ metodologic unitar, sens în care se impune modificarea şi completarea actelor normative referitoare la metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare”.

De asemenea, în document se arată că una din modificările de substanţă ale actualei legislaţii se referă la înregistrarea naşterii şi vizează debirocratizarea procedurii existente, în sensul simplificării şi reducerii costurilor prin eliminarea expertizei medico-legale.

 

O altă modificare importantă prevede înregistrarea naşterii în 30 de zile de la data naşterii copilului (faţă de 15 zile cât prevedea textul de lege actual). În cadrul termenului de 30 zile, ca element de noutate, se stabilesc reguli privind înregistrarea naşterii copilului chiar dacă, la internarea în unitatea sanitară, mama nu poate face dovada identităţii sale cu un act de identitate.