CJI și CL Găneasa finalizează lucrările la școala din Șindrilița

@ Drumuri județene în reabilitare și exproprieri pentru sensuri giratorii

În cadrul ședinței Consiliului Județean Ilfov (CJI) din 30 august a.c. a fost adoptat proiectul de hotărâre privind asocierea județului – prin CJI – cu UAT Găneasa – prin CL Găneasa, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public. Este vorba de ”Finalizarea lucrărilor de construcție a școlii cu clase I-VIII – Șindrilița”, singura unitate școlară din județ care încă mai are toaleta în curte!

Articol apărut în nr. 418 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Valoarea totală a lucrărilor de construcție a școlii din Șindrilița este de 2,6 milioane de lei, contribuția CJI fiind de 2,34 milioane de lei, ­restul – de 260.000 de lei – reprezentând contribuția Consiliului Local Găneasa.

Alte două proiecte de hotărâri adoptate de către consilierii județeni s-au referit la modificarea HCJI 14/2018 (pentru modificarea HCJI 108/2016), privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)” și modificarea HCJI 15/2018 (pentru modificarea HCJI 114/2017), privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”. Concret, prin HCJI 14/2018 s-au aprobat indicatorii din documentația tehnico-economică pentru proiectul de modernizare a sistemului rutier pe DJ 401A, între Vidra și Domnești, 28,2 km de drum ce traversează Vidra, Jilava, Bragadiru, Măgurele și Domnești. Devizul general al obiectivului de investiții a fost actualizat la începutul lunii august 2018, în urma atribuirii contractelor de lucrări și supraveghere, noua valoare fiind mai mică – respectiv de 54.993.370 lei. De la bugetul de stat este aprobată suma de 38.375.204 lei, așadar, diferența de cofinanțat este (acum, mai mică decât înainte) de 16.618.166 lei (bani asigurați de la bugetul local al CJI). Durata de realizare a obiectivului este de 18 luni. Pe toată lungimea sa, drumul județean va fi reabilitat, se vor realiza șanțuri noi pe 53.250 metri liniari, podețe pentru acces la proprietăți – 237 de bucăți, trotuare pe 88.630 mp, borduri pe 112.836 metri liniari și 12.339 de rigole carosabile.

Combaterea țânțarilor, demers necesar pentru împiedicarea răspândirii virusului West Nile

În continuare, s-a discutat despre pregătirea, în aceste zile, a unei noi acțiuni de ”prevenire și combatere a insectelor de disconfort din județul Ilfov”, efectuată prin intermediul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov. Este vorba de o nouă acțiune de eradicare a țânțarilor, de pe întreg arealul județului, demers în vederea căruia a fost realizat un protocol de cooperare între CJI – Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Ilfov și fiecare primărie ilfoveană. Expunerea de motive a proiectului de hotărâre face referire la date recente furnizate de Ministerul Sănătății, potrivit cărora, ”de la începutul supravegherii – 2.05.2018 și până în prezent s-au înregistrat 23 de cazuri de meningite/meningo-encefalite din cauza infecției cu virusul West Nile, dar și un deces”. Două dintre cazurile de boală au fost menționate pentru județul Ilfov. În aceste condiții, reprezentanții Ministerului Sănătății au recomandat autorităților administrației publice locale să intensifice măsurile de dezinsecție în localități, pentru a preveni răspândirea virusului. Marian Petrache, președintele CJI, a cerut primarilor să-și delege câte un om care să însoțească echipele Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare, la orice oră va fi nevoie, pentru ca acțiunea să se desfășoare cât mai eficient și pentru a avea control strict asupra sa. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, dezinsecția în acea localitate poate fi refuzată de către personalul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

Sensuri giratorii

Solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al UAT Buftea și administrarea CL Buftea în domeniul public al județului și administrarea CJI a fost aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni prezenți la ședință. Suprafața totală a acestor terenuri – de 5.330 mp este afectată de coridorul de expropriere a amplasamentului lucrării de utilitate publică ”Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și Str. Agricultori (2.828 mp), respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Str. Independenței (2.502 mp), din orașul Buftea”, și este nevoie de declararea acesteia din bun de interes public local în bun de interes public județean.

Amintim că, la sfâr­șitul lunii iulie 2018, s-a hotărât declanșarea procedurilor de expropriere a unor terenuri necesare execuției celor două sensuri giratorii, iar suma globală estimată a despăgubirilor, ce va fi alocată din bugetul propriu al CJ Ilfov, va fi de 106.302 lei.

Cooperare internațională

La începutul lunii octombrie, o delegație a CJI se va deplasa în China – Provincia Jiangsu, în vederea participării la reuniuni și întâlniri în cadrul inițiativelor regionale de cooperare internațională dintre cele două regiuni și pentru derularea în bune condiții a protocolului prevăzut de HCJI 14/2010.