Mobilitate şi accesibilitate mai bune, pentru ilfoveni

Pe 3 mai, în cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI), consilierii au aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa HCJI 135/2017 privind aprobarea DALI pentru ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov, DJ 101, km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)”.

Articol apărut în nr. 401 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Sectorul de drum, propus pentru reabilitare și modernizare se desprinde din DN1 la km. 12+970 și se termină la limita județului Ialomița, la km. 37+481, având, așadar, o lungime totală de 24,5 km, și traversează localitățile Balotești, Căciulați, Moara Vlăsiei, Grădiștea și Sitaru. Porțiunea curpinsă între km. 22+803 – 23+599 este reprezentată de pasajul peste A3 București – Ploiești, iar aici CJI nu intervine asupra drumului. Rezultă astfel, o lungime a sectorului ce urmează a fi reabilitat și modernizat de CJI, de 23,7 km. ”În vederea modificării devizului general, actualizat la 26.03.2018, a fost necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici”, precizează nota de fundamentare a proiectului de hotărâre votat de consilieri. Acești indicatori se referă la o valoare totală a lucrărilor de 116.262.118 lei cu TVA, durată de execuție de 36 de luni, lățimi ale părții carosabile de 6,5; 8 sau 9 m, trotuare însumând 33.830 mp, piste pentru biciclete pe 24,5 km (total dublu sens), 700 de arbori plantați, 34 de stații de autobuz și, la final, o populație deservită de aproape 25.000 de locuitori. ”La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integritatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare – explicit de la km.12+970 la km.37+549, pentru fiecare tronson finanțat din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T”, se mai precizează în hotărârea adoptată.

Pentru realizarea proiectului a fost aprobată participarea UAT județul Ilfov, în parteneriat cu UAT Moara Vlăsiei și UAT Grădiștea – în vederea accesării fondurilor aferente din POR 2014-2020. Din bugetul total al investiției, de 116.406.583,68 lei (inclusiv TVA), valoarea asistenței financiare nerambursabile alocate județului Ilfov, prin CJI, este de 60.678.554,41 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie a UAT Ilfov (ce va fi suportată din bugetul CJI) este de 54.489.691,42 lei (inclusiv TVA) – reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului, la care se adaugă 1.238.337,85 lei (inclusiv TVA) – contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Se demolează pentru Pasajul Domnești

Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră ­(CNAIR) a început, pe 3 mai, demolarea construcţiilor amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domneşti, aflate pe raza Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Bragadiru, în conformitate cu autorizația de desființare nr. 331/25.04.2018. Ac­ti­­vi­tățile de ­demolare vor continua și pe ra­­za localităților ­Clinceni și Domnești, dar și pe raza sectorului 6 din București, după ob­ținerea autorizațiilor de desființare a construcțiilor aflate pe viitorul amplasament al pasajului.

Cu toate că proprietarii construcțiilor au fost notificați de anul trecut că sunt supuși procedurii de expropriere, iar la începutul acestui an sumele cuvenite au fost depuse în conturile deschise la CEC pe numele acestora, conform legii, la momentul începerii demolărilor a ieșit scandal, unii dintre proprietari refuzând să părăsească imobilele. Este vorba de construcții aparținând unor firme, dar și locuințe particulare. Și sunt deja mai multe persoane, din cei peste 100 de proprietari expropriați, care au contestat exproprierile și care nu vor să cedeze terenul pe care-l dețin în zonă. Aceste suprafețe sunt însă necesare construcției pasajului și, în aceste condiții, CNAIR a anunțat că va apela la măsura legală a executării silite, fiind vorba de un proiect de utilitate publică, destinat decongestionării traficului rutier pe centura Capitalei și pe ruta Prelungirea Ghencea – Domnești. Pasajul suprateran de la Domnești, configurat sub formă de sens giratoriu suspendat, va fi construit la intersecția dintre str. Prelungirea Ghencea – DJ602 și Centura București, va avea o lungime de 374 de metri va costa peste 91 de milioane de lei, fără TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 24 de luni de la momentul începerii acestora, iar garanția acestora este, de asemenea, de doi ani.

Câștigătorul construcției lotului 3 din Centura București

Pe 26 aprilie a fost finalizat procesul de evaluare pentru ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Autostrăzii de Centură București, lot format din sectorul 1 (o lungime de peste 15 km, cuprins între km 85+300 și km 100+765, aferent Centurii Sud) și sectorul 2 (o lungime de 2,5 km, cuprins între km 0+000 și Km 2+500, aferent Centurii Nord). Ofertantul desemnat câștigator este asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Artera Proiect SRL, cu preţul de 882.363.613,61 lei, fără TVA și cu un punctaj total de 96,28 puncte, din care 58,03 puncte pentru componenta financiară și 38,25 puncte pentru componenta tehnică. Adresele de comunicare a rezultatului procedurii au fost transmise către toți ofertanții.

Contractul de achiziție publică pentru lotul 3 al Autostrăzii de Centură București va putea fi semnat după soluționarea tuturor contestațiilor, în timp ce ofertele pentru loturile 1 și 2 se află în faza finală de evaluare, urmând ca în scurt timp să fie anunțați și câstigătorii licitațiilor pentru proiectatea și execuția acestor obiective.

Amintim că cele trei loturi ale Autostrăzii de Centură Sud a municipiului București vor avea o lungime însumată de aproximativ 52 de km și, după ce vor fi finalizate, vor face face legătura între A1 și A2. În valoare de aproximativ 580 de milioane de euro, întregul proiect va permite descongestionarea circulației în zona de sud a Capitalei și va asigura traficul rutier de tranzit pe segmentul românesc al Coridorul 4 Pan-European. Proiectarea fiecărui lot va dura 12 luni, iar execuția 30 de luni, după atribuirea contractelor.