Profesori de geografie, cercetători, specialiști în domeniu, inspectori școlari, membri ai comunităților locale și personalități oficiale din județul Ilfov s-au întâlnit, recent, la Ștefăneștii de Jos, la a XXI-a, a Simpozionului științific „Cununa cu diamante”, organizat de către Societatea de Geografie din România – Filiala Județului Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 455, ediția print

Simpozionul științific din acest an a avut ca temă „Geografie pentru educație și dezvoltare sustenabile”, având ca parteneri și Școala Gimnazială Nr. 1 din Ștefăneștii de Jos, Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu, cât și întreg sprijinul Primăriei și Consiliului local al comunei Ștefăneștii de Jos, dar și al Primăriei și Consiliului local al comunei Dascălu. Președintele Consiliului Ju­dețean Ilfov, Marian Petrache, a urat succes simpozionului, în deschiderea lucrărilor, și a subliniat importanța educației în toate proiecțiile care se fac despre viitorul acestui județ. Prof. dr. Cristina Petre-Ghiță, președinte al Societății de Geografie din România – Filiala Județului Ilfov, a felicitat echipa organizatorică, dar și pe colegii geografi ce au ales să participe la această manifestare științifică de amploare și a anunțat cu mândrie apariția celei de-a șasea ediții a „Buletinului Societății de Geografie”, pentru a cărui realizare, de fiecare dată, se depun eforturi imense.

Valori științifice, istorice și culturale

Potrivit organizatorilor, scopul simpozionului a fost acela al diseminării celor mai relevante rezultate ale cercetărilor în domeniul Științelor Pământului și Științelor Educației, stimularea interesului pentru activitatea de cercetare științifică, de promovare a geografiei județului și atragerea interesului pentru implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Prin cunoașterea valorilor științifice environmentale, istorice și culturale ale Județului Ilfov și ale regiunilor limitrofe, se pot forma atitudini de protejare, conservare, promovare și valorificare a valorilor, în rândul întregii comunități locale. Comitetul de organizare a fost format din prof. dr. Cristina Petre-Ghiță – președinte S.G.R. – filiala Ilfov, inspector școlar general adjunct, IȘJ Ilfov; Ionel Robert Ștefan – primar comuna Ștefăneștii de Jos; Mircea Gheorghiță – viceprimar comuna Ștefăneștii de Jos; Doina Mănăilă – primar comuna Dascălu; Alexandrina Niță – director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov; prof. Florentina Ecaterina Costea – Inspector Școlar General, IȘJ Ilfov; prof. Cristian Ștefan – director Școala Gimnazială nr. 1, Ștefăneștii de Jos; prof. Teodorea Curea –  director Școala Gimnazială nr. 1 Dascălu; prof. Simona Gheorghe – Școala Gimnazială nr. 1, Ștefăneștii de Jos. Comitetul științific a fost format din: prof. dr. Cristina Petre-Ghiță – președinte SGR. – Filiala Ilfov; prof. dr. Steluța Dan – inspector general, vicepreședinte SGR; cercetător științific dr. Octavian Mândruț – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad; conf. univ. dr. Marian Ene – Universitatea din București, Facultatea de Geografie, vicepreședinte SGR; dr. Costin Diaconescu – Societatea de Geografie din România, secretar general și Simona Dobrescu – Editura CD Press.  Au mai luat cuvântul prof. Ștefan Bârzoi – Bratu, inspector școlar, I.Ș.J. Ilfov și prof. dr. Florin Petrescu – directorul Casei Corpului Didactic Ilfov.

Comunicări științifice și aplicații practice

La secțiunea de comunicări științifice, prof. Cristina Petre-Ghiță a prezentat lucrarea „Despre geografia și geografii ilfoveni”, urmată de inspector general prof. dr. Steluța Dan, vicepreședinte SGR. Cercetătorul științific dr. Octavian Mândruț de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad, a venit în fața colegilor cu lucrarea „Geografia României ca bază pentru un proiect de țară”, iar conf. univ. dr. Marian Ene, de la Universitatea din București, Facultatea de Geografie, a prezentat lucrarea „Expediția școlară – formă desuetă în educația geografică din România?”. Alexandrina Niță, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a prezentat „Aspecte privind patrimoniul imaterial al județului Ilfov”, iar  prof. Ladislau-Anton Vișnyei, de la Liceul Teoretic „Barbu A. Știrbey”, din Buftea, și profesor metodist ISJ Ilfov a venit în atenția auditoriului cu lucrarea „Ilfov – un județ atipic pe harta țării”. Prof. Marius Ovidiu Sebe de la CCD Ilfov și Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești a prezentat „Considerații istorico-geografice privind evoluția vetrelor de sat în comuna Afumați”. „Câmpia Snagovului reflectată în documentele cartografice” a fost prezentată de către prof. Cezar Gherasim, de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, din Snagov, iar Andreea Coman, de la Primăria Afumați, masterand al Facultății de Geografie din cadrul Universității București, a povestit despre „Valorificarea patrimoniului cultural din comuna Afumați, județul Ilfov”. Prof. Daniel Anghel, de la Colegiul Național „Neagoe Basarab”, din Oltenița și prof. dr. Cristina Petre-Ghiță au prezentat lucrarea „Argument pentru integrarea GIS în curriculum geografic preuniversitar”. Prof. Anca Palamar, de la Școala Gimnazială nr. 1 „Ion Vișoiu”, din Chitila ne-a vorbit despre „Rolul proiectelor educaționale în promovarea educației incluzive. Metode nonformale în orele de geografie”. În închiderea lucrărilor, prof. Simona Gheorghe, de la  Școala Gimnazială Nr. 1 din Ștefăneștii de Jos a prezentat „Comuna Dascălu. Repere ale dezvoltării socio-economice”.  Au urmat concluziile evenimentului și o aplicație practică care, pentru iubitorii geografiei, se știe că înseamnă o vizită la mai multe obiective din zonă. Le-am fost și noi alături profesorilor ce au vizitat Fabrica de reciclare „Eco Life Style”, din Dascălu și Fabrica de Jucării „Lemniko”, a asociației non-profit „Lemniko”, biserica monument istoric din satul Gagu, Balta Gagu, Biserica din satul Boltașu, Biserica monument istoric din satul Crețuleasca și ansamblul rezidențial „Cosmopolis”.

Ce am reținut și noi?

Localitatea Ștefăneștii de Jos face parte din Câmpia Moviliței, o subunitate a Câmpiei Vlăsiei, fiind situată de-o parte și de alta a văii Pasărea. Caracteristica esențială a Câmpiei Vlăsiei este prezența unor suprafețe împădurite, rămase din vechiul codru al Vlăsiei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Ștefănești-Lipovățul, făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Ilfov și era formată din satele Boldu, Crețulești-Lipovățul, Ștefăneștii de Jos, Ștefăneștii de Sus și Ștefănești-Pasărea, având în total 1.714 locuitori, în mare parte țigani de vatră. În 1931, comuna a luat numele de Ștefănești, având în compunere satele Ștefăneștii de Jos, Ștefăneștii de Sus, Crețuleasca și Pasărea-Boltaș. Fabrica de reciclare Eco Life Style (Dascălu) a fost înființată în anul 2007 și, de atunci, asigură constant pentru mari generatori de deșeuri serviciul de management integrat al deșeurilor. Asociația LEMNIKO este o asociație non-profit. Toate fondurile obținute sunt folosite în cadrul programelor de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, prin crearea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile. Construită cu drag și migală, biserica de lemn din satul Gagu are hramul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Anul său de construcție nu se cunoaște, dar din spusele bătrânilor din sat se zice că ar avea o vechime de aproximativ 300 de ani. A fost construită în jurul anului 1800 de ciobanii (mocanii) care coborau cu oile din munte, din zona Transilvaniei. Biserica are statut de monument istoric. Ea este în stare originală și este o capodoperă a istoriei și culturii transilvănene din secolul XIX, „transplantată” aici, pe meleaguri ilfovene. Balta Gagu este un lac de tip iaz, format pe cursul superior al Văii Mostiștei, între primul și al doilea baraj de pe vale. Valea este încadrată de mai multe situri arheologice ce datează din epoca bronzului (Latene) și epoca medievală (sec. IX-XI). Biserica de la Boltașu a fost inițiativa doamnei Anne Marie Oprescu, care a cumpărat terenul și l-a donat Arhiepiscopiei Bucureștilor. Această biserică poartă hramul Sfinților Părinți ai Preacuratei Fecioare Maria, Ioachim și Ana. Biserica de rit ortodox cu Hramul ,,Sfinților Împărați Constantin și Elena”, din satul Crețuleasca, aparținând Mitropoliei Munteniei și Dobrogei,  s-a ridicat la 1818 de Alexandru Crețulescu, proprietar de moșie. Ea are o formă dreptunghiulară, deasupra intrării având un turn orizontal. Datorită numărului mic de locuitori din Crețuleasca și a apropierii de biserica din Ștefăneștii de Sus, biserica nu mai este folosită decât la ocazii speciale. Situat în comuna Ștefăneștii de Jos, la limită cu comuna Tunari, ansamblul rezidențial Cosmopolis se întinde pe o suprafață de 106 ha, fiind inaugurat în anul 2009, cu o primă fază de aproximativ 450 de apartamente, amplasate atât în blocuri cu diverse regimuri de înălțime, cât și în vile gen duplex. Proiectul prevede și deschiderea unei școli, spații pentru birouri,  dar și un spital etc.