Ultima zi pentru depunerea Cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II 2021 este 2.08.2021

Având în vedere faptul că ultima zi de depunere a cererilor de plată este 31.07.2021, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 02.08.2021 inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă.

Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar și pe suport de hârtie,  la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Documente necesare

1. Pentru sectorul vegetal:

● situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015);

● copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

● documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

● documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

2. Pentru sectorul zootehnic:

● situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015);

● copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

● situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10 ( OMADR nr.1727/2015);

● copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

● documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

3. Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

● situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015);

● copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

● situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 (OMADR nr.1727/2015);

● copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

● situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

● documente justificative dacă au  intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.559