La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc, zilele trecute, ședința Comisiei de dialog social, tema principală analizată fiind una încă de actualitate, și anume situaţia cardurilor de sănătate la nivelul judeţului și măsurile întreprinse pentru deblocarea eventualelor situaţii ce pot genera nemulţumiri ale cetăţenilor, beneficiari ai serviciilor medicale.

Rodica Năstase, medic șef în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, a făcut o serie de precizări legate de cardul de sănătate – ”un proiect  de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate”. Aceasta a vorbit despre datele inscripționate pe cardul de sănătate, despre cum s-a realizat distribuirea acestora către asigurați, cum s-a efectuat activarea lor, ce se întâmplă atunci când acestea se blochează sau ce se întâmplă cu persoanele asigurate care au refuzat primirea cardului de sănătate. Spre exemplu, e bine de știut că, dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează. În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

Sau, pentru asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale eronate, sau au pierdut/distrus acest document, informația transmisă a fost aceea că pot solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află. Asiguraţii vor primi, cu titlu gratuit noul card de sănătate, în situaţia în care cardul vechi conţinea date eronate. În cazul pierderii/distrugerii cardului iniţial, pentru eliberarea unui nou document, asiguraţii vor plăti contravaloarea serviciilor de producţie şi distribuire prin poştă a noului card, respectiv 15,50 lei.

Până la primirea noului card, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.

Statistici ilfovene

În cadrul CAS Ilfov s-au primit 14.874 carduri returnate de Poșta Română, din totalul celor 192.613 tipărite. Dintre cele returnate, 168 au fost ridicate, ulterior, personal, de către asigurații Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, 11.240 de carduri au fost predate către medicii de familie în vederea distribuirii, de către aceștia, asiguraților cuprinși în liste lor, 1.723 de carduri sunt ale unor persoane decedate, iar 1.743 nu au fost încă ridicate de către asigurați, din diferite motive și sunt încă la CAS Ilfov.

S-au mai contabilizat, la nivelul Casei ilfovene, în derularea procesului de distribuire a cardului de sănătate, situații în care asigurații au pierdut cardurile – 376 persoane, le-au refuzat din motive religioase – 135 persoane sau au existat carduri defecte – 32 de bucăți.