Pe 20 mai se deschide prima măsură din PNDR 2014 – 2020, dedicată fermei de familie. Pentru aceasta, fermierii români vor avea la dispoziţie cel puţin 18 proiecte tip pentru sectoarele vegetal și zootehnic, a anunţat MADR. În total, Ministerul Agriculturii dorește să pună la dispoziția beneficiarilor 20 de proiecte-tip.

Măsura este structurată pe trei secţiuni majore, respectiv investiţiile efective în ferme vegetale sau zootehnice, componenta fermelor de familie și adaptarea la standarde pentru partea de lapte. Suma totală alocată acestei măsuri din noua programare financiară este de 150 de milioane de euro, din care 35 de milioane de euro revin fermelor de familie, iar 15 milioane pentru standarde pentru partea de lapte. Pentru investițiile în ferme, programul va avea la dispoziție 100 de milioane de euro, repartizați 50-50% pe sectorul vegetal și zootehnic.

80% din cele 50 de milioane vor fi alocate pentru achiziţii de utilaje, iar 20% pentru proiecte complexe cu construcţii montaj. În ce privește zootehnia, procentele sunt inversate.Valoarea maximă eligibilă va fi de 125.000 euro/proiect. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%. Pentru tinerii agricultori, sub 40 de ani, pentru zonele defavorizate și pentru investiţiile pentru îmbunătăţirea eficienţei utilizării și depozitării îngrășământelor cu azotat și tratamentul apelor reziduale în exploataţiile agricole, ponderea sprijinului ar putea crește cu 10%.