Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a împărțit plafoanele de garantare pentru anul 2015 celor 17 finanțatori participanți în programul „Prima Casă”, în sumă totală de 2,5 miliarde de lei, informează Fondul.

„Plafonul total, aprobat prin HG nr. 16/2015, este în valoare de 2,5 miliarde de lei și va fi utilizat în condițiile împărțirii în mod egal a riscurilor și a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin FNGCIMM și finanțatori”, se precizează în comunicat. Potrivit documentului, alocările de sume au fost realizate de FNGCIMM cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, în funcție de estimările băncilor partenere privind volumul garanțiilor ce vor fi acordate în anul 2015, precum și de valoarea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în anul 2014   

„Pentru a asigura o bună dinamică a fondurilor alocate, conform prevederilor legale incidente, FNGCIMM este autorizat să evalueze, cel puțin trimestrial, modul de utilizare de către finanțatori a sumelor alocate și să efectueze redistribuiri între finanțatori, în funcție de gradul de utilizare a acestora”, se mai arată în comunicat.

Anul acesta, se derulează etapa a șaptea a programului, care a demarat la începutul lunii februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 98/2015, care stabilește comisionul anual de gestiune pentru emiterea unei garanții la același nivel cu cel anterior, respectiv 0,49%/an aplicat la soldul finanțării.

Băncile au la dispo­ziție un plafon total de garantare de 2,64 miliarde de lei în cadrul programului „Prima Casă”, în 2015, sumă care include plafonul alocat pentru anul în curs, la care se adaugă diferența rămasă neutilizată din plafonul anului 2014.