Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) poate fi depusă la administraţia fiscală până pe 27 mai inclusiv, deoarece data de 25 mai (termenul limită conform Codului Fiscal) este zi nelucrătoare în 2013, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Au obligaţia de a depune această declaraţie persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole sau altele asemănătoare, din creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

 Persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producţia de masă verde, precum și pentru pășuni și fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, precum și contribuabilii arendatori, ce realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii nu sunt obligate să depună această declarație.