Au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar

Metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 au fost aprobate prin Ordinul de ministru 3158/15.02.2016. Învățământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.

Potrivit metodologiei, din anul școlar 2016-2107 NU va mai fi posibilă înscrierea în clasa I fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare.

Pentru Ilfov, potrivit declației inspectorului școlar general al județului, Daniela Barbu, a fost aprobat un număr de 4.088 locuri pentru clasa pregătitoare, din care 3.628 de elevi, cuprinși în 141 de clase, în învățământul de stat, 378 de elevi, în 25 de clase, în învățământul privat, 62 de locuri pentru învățământul simultan și 20 de elevi în 2 clase, pentru învățământul special.

Cei mai mulți copii de clasă pregătitoare sunt așteptați în Pantelimon, la Școala Gimnazială nr.1 din oraș fiind pregătite 8 clase, iar în Otopeni, la Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” sunt în  pregătire 7 astfel de clase, pentru 210 copii. Asta în învățământul de stat, iar în privat, cel mai mare număr de clase pregătitoare se organizează la ”Olga Gudynn International School”, respectiv 4 clase, pentru 60 de elevi.

„Numărul de locuri alocate, prin cifră de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurându-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor. Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate, numită școală de circumscripție. Inspectoratele școlare județene, respectiv inspectoratul școlar al Municipiului Bu­curești, au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării cir­cumscripțiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea în învățământul primar, în interesul edu­ca­țional al elevului și în limitele legii“, prevede metodologia.

Circumscripțiile școla­re, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară eva­luarea psihosomatică vor fi afișate pe ­site-urile inspectoratelor școlare ju­de­țene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (în cazul județului Ilfov adresa este: www.isjilfov.ro), precum și ale unităților de învățământ. Și tot pe ­site-urile unităților școlare se afișează și data stabilită, de fiecare școală, în parte, pentru organizarea ”Zilei Porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 

Au început simulările examenelor naționale 2016

Pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 22-24 februarie se desfășoară simularea exame­nelor naționale (Eva­luarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a), iar între 7 și 10 martie – simularea examenului de Bacalaureat, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a.

Obiectivul simulării examenelor naționale este acela de a familiariza elevii cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de Bacalaureat, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către elevi, la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii din clasa a VIII-a a debutat cu Limba și literatura română (luni, 22 februarie), Matematică – 23 februarie, 24 februarie – Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), iar pe 4 martie se vor afișa rezultatele.

Simularea examenului de Bacalaureat, la clasa a XI-a, începe pe 7 martie – cu proba la Limba și literatura română, 8 martie – Limba și literatura maternă, 9 martie – proba obligatorie a profilului, iar pe 18 martie se afișează rezultatele. Pentru cei din clasa a XII-a, calendarul examenelor este următorul: 7 martie – Limba și literatura română, 8 martie – Limba și literatura maternă, 9 martie – proba obligatorie a profilului, 10 martie – proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 18 martie se vor afișa rezultatele.

Probele la simulările naționale încep la ora 9.00, moment în care se deschid plicurile cu subiecte, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii din clasa a VIII-a este de 2 ore, respectiv 3 ore pentru simularea examenului de Bacalaureat.

Rezultatele obținute la simulări NU se contestă. Ele sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii și în cadrul ședințelor cu părinții, precum și la nivelul Consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulări nu se trec în catalog, dar, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului – acestea pot fi trecute în catalog.

 

”Ziua Dezrobirii romilor” s-a celebrat și în școlile ilfovene

Sub coordonarea profesorilor de istorie, pe 19 februarie a fost celebrată, de către elevi, părinți și profesori, în școlile din Ilfov – ”Ziua Dezrobirii romilor”. A fost proiectat documentarul ”Sclavia romilor. Lungul drum spre libertate”, primul film documentar tip docudramă despre robia romilor, realizat de Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Kher.