Etape obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor (I)

După publicarea în Monitorul Oficial Partea I nr. 516 din 4 iulie 2017 a Hotărârii nr. 443/2017 privind aprobarea Programului Național Apicol (PNA) pentru perioada 2017-2019, apicultorii care doresc să primească sprijin financiar trebuie să depună cereri de plată la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei), până la data de 15 august 2017.

Pentru a obține sub­ven­țiile, apicultorul trebuie să parcurgă o serie de etape, pe care le prezentăm în continuare. Din cauza spațiului editorial restrâns, vom prezenta aceste etape în mai multe episoade.

Solicitare pentru acordarea codului unic de identificare

În cazul în care un solicitant depune pentru prima dată o cerere de plată la APIA acesta trebuie să solicite acordarea codului unic de identificare care este generat de Registrul Unic de Identificare APIA. Acesta se acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de identificare (care va fi pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). În momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare, solicitantul trebuie să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României, împreună cu copia actului de identitate – B.I./C.I..

Adeverință pentru numărul de familii deținute

Înainte de efectuarea achizițiilor, apicultorii trebuie să solicite către ANZ – Oficiul Județean de Zootehnie eliberarea unei adeverințe din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, care trebuie să fie eliberată înainte de data oricăror achiziții. Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de către ANZ.

Pentru acțiunea Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral, apicultorul trebuie să solicite consiliului local avizarea și datarea ordinului de deplasare în pastoral și achiziţia să se facă după data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea PNA 2017-2019. Facturile de achiziție pentru acțiunile decontate prin PNA 2017 trebuie să fie emise doar începând cu data de 04.07.2017, data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii deGuvern nr. 443/2017 pentru aprobarea PNA 2017-2019, cu condiția ca la data respectivă apicultorii să dețină adeverința eliberată de ANZ cu efectivul de albine deținute.

(Va urma)

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.362